Tytuł projektu: Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 57 992,60 zł

Kwota dofinansowania: 49 271,52 zł

Cel projektu: Poprawa atrakcyjności oferty czterech przedszkoli samorządowych w Zambrowie: Miejskiego Przedszkola Nr 1, Miejskiego Przedszkola Nr 3, Miejskiego Przedszkola Nr 4 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 6 poprzez organizację kół zainteresowań z przyrody i matematyki, kształtujących kompetencje kluczowe u dzieci 5 i 6 – letnich oraz przeszkolenie 8 nauczycieli.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  1. Szkolenie podnoszące umiejętności nauczycieli w zakresie metod pracy kształtujących kompetencje kluczowe u dzieci w wieku przedszkolnym
  2. Zajęcia w ramach koła przyrodniczego
  3. Zajęcia z kreatywnej matematyki
  4. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Projekt przyczyni się do poprawy szans edukacyjnych dzieci w ich edukacji przedszkolnej. Stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy dotyczące:

– braku oferty zajęć dodatkowych wychodzących poza podstawę programową,

– zgłaszanego przez rodziców zapotrzebowania na zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje matematyczne i przyrodnicze dla dzieci 5 i 6- letnich w czterech samorządowych przedszkolach na terenie miasta Zambrów,

– niewystarczającego przygotowania nauczycieli w przedszkolach w zakresie metod pracy wspierających rozwój kluczowych kompetencji u dzieci,

– funkcjonowania stereotypu dotyczącego płci, zgodnie z którym zainteresowania matematyczno – przyrodnicze stanowią głównie domenę chłopców.

 

Accessibility