Miasto Partnerskie ZAMBRÓW – VISAGINAS

Miasto Zambrów od 21 lat prowadzi aktywną współpracę ze swoimi zagranicznym partnerem miastem Visaginas na Litwie. Umowę współpracy nawiązano na podstawie Uchwały Nr 68/X/99 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie nawiązania współpracy z samorządem lokalnym Miasta Visaginas Republiki Litewskiej.

W ramach współpracy prowadzone są programy obejmujące głównie wakacyjną wymianę dzieci i młodzieży, udział we wspólnych projektach z zakresu edukacji, wymianę zawodników reprezentujących kluby sportowe obydwu miast. W ramach współpracy zrealizowano projekt pn.. „DUŻA KULTURA W MAŁYM MIEŚCIE” – polegający na wymianie kulturalnej uczniów  szkół (w tym muzycznych)  obu miasta partnerskich. Ponadto  samorządy obu miast spotykają co dwa lata, aby wymienić doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji miejskich oraz przedstawić bieżącą sytuację gospodarczą, finansową i demograficzną w miastach.


W 2004 roku delegacja z Visaginas w składzie: mer (burmistrz) Visaginas, rzecznik praw dziecka, dyrektorzy szkół – średniej i podstawowej, psycholog, dyrektor pływalni, dyrektor zakładu mięsnego, przedstawiciel Związku Polaków na Litwie, przedstawiciele radnych z Visaginas i kierownicy różnych zakładów działających na terenie miasta Visaginas odwiedziła Zambrów. Podczas wizyty samorządowcy zwiedzili mleczarnie działającą w naszym mieście, miejskie gimnazjum, pływalnie oraz zakład „Zamtex”. Ponad to goście z Visaginas spotkali się z przedstawicielami firm z różnych sektorów i instytucji działających w Zambrowie.


19-23 maja 2009 roku odbyły się obchody X rocznicy współpracy miast partnerskich Zambrów – Visaginas na Litwie. Plany związane z uroczystymi obchodami tego święta rozpoczęły się już jesienią 2008 roku, kiedy to Burmistrz Miasta Zambrów podjął decyzję o złożeniu aplikacji do programu unijnego „Europa dla Obywateli”, który finansuje spotkania miast partnerskich. Aplikacja została pozytywnie oceniona przez komisję w Brukseli i miasto otrzymało dofinansowanie na organizację kilkudniowej konferencji o tematyce Unii Europejskiej połączonej z obchodami jubileuszu współpracy samorządów Zambrowa i Visaginas. Na konferencję przybyło 31 przedstawicieli miasta litewskiego na czele z merem Vytautasem Rackauskasem. W skład delegacji z Visaginas wchodzili także przedstawiciele oświaty, kultury, biznesu, organizacji pozarządowych, a także polonii litewskiej.