Zgłoś problem z oświetleniem drogowym do miejskiego pogotowia oświetleniowego

Urząd Miasta Zambrów przypomina, że zostało założone miejskie Pogotowie oświetleniowe wykonujące naprawy oświetlenia drogowego.

Awarie można zgłaszać telefonicznie: tel. (86) 271 – 34 – 32, w wypadku dużych awarii po godz. 15.00 i w święta: 660 563 433

Usługi wykonuje firma PHU „ANNA” A. Kaczyńska, I. Kaczyński Zambrów ul. Sitarska 18.

Accessibility