Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie

Projekt Nr: WND-RPPD.08.06.00-20-0466/20

Nazwa Programu:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Beneficjent:  Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2 636 444,80 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 087 172,08 zł

Okres realizacji projektu: 04.01.2019 r. – 19.11.2020 r.

Opis projektu: Celem głównym projektu jest poprawa i zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Zambrów. W ramach projektu zaplanowano pełen zakres prac inwestycyjnych/dostosowanie budynku sali gimnastycznej przy Miejskim Przedszkolu nr 5 do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym przystosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Rezultatem projektu jest:

– utworzenie nowych 47 miejsc wychowania przedszkolnego (2 grupy), co przyczyni się do zmniejszenia obłożenia istniejących placówek przedszkolnych,

– dostosowanie budynku sali gimnastycznej do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Dzięki zapewnieniu lepszego dostępu do placówek wychowania przedszkolnego świadczących wysokiej jakości usługi opieki przedszkolnej  wzrośnie liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Zdjęcie przedstawia budynek sali gimnastycznej w trakcie remontu, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia halę sportową w trakcie remontu, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia budynek sali gimnastycznej w trakcie remontu, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia halę sportową w trakcie remontu, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia budynek sali gimnastycznej po remoncie, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia wyremontowaną salę oraz znajdującą się w niej grupę przedszkolną pod opieką nauczyciela, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia budynek sali gimnastycznej po remoncie, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia wyremontowaną salę oraz znajdującą się w niej grupę przedszkolną pod opieką nauczyciela i pomocy nauczyciela, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia wyremontowaną szatnię, fot. UM Zambrów
Zdjęcie przedstawia tablicę pamiątkową projektu pt. “Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie”, fot. UM Zambrów
Accessibility