Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie

Tytuł projektu: Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie

Okres realizacji: od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 2 068 401,50 zł

Kwota dofinansowania: 1 856 401,50 zł

Cel projektu: podniesienie szans edukacyjnych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych u 948 uczniów oraz wsparcie indywidualnej pracy z uczniem z SPE w SP Nr 3, Nr 4 i Nr 5 w Zambrowie dzięki realizacji zajęć dodatkowych oraz podniesienia kompetencji 127 nauczycieli.

Accessibility