Tytuł projektu: Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego
Projekt nr:
 WND-RPPD.01.01.00-20-001-10
Umowa nr:
 UDA-RPPD.01.01.00-20-001/10-00
Nazwa Programu:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa:
 I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.
Działanie: 
1.1 tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności
Instytucja Zarządzająca:
 Zarząd Województwa Podlaskiego
Beneficjent:
 Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o.
Wartość projektu:
 10 893 423,60 PLN
Kwota dofinansowania :
 4 816 642,12 PLN
Okres realizacji projektu:
 23.04.2010 – 31.10.2011

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja istniejącej, nieużytkowanej hali po byłej tkalni na działalność produkcyjno-usługową. Modernizacja składać się będzie z niezbędnych prac remontowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania budynku. Wśród nich wyróżnić można między innymi naprawę elementów konstrukcyjnych, rozbiórkę i demontaż starych, zużytych elementów przewidzianych do wymiany, wymianę stolarki okiennej, wzniesienie ścian działowych oraz remont dachu. Wykonane zostaną również: remont i przebudowa istniejących dróg dojazdowych, utwardzenie placów manewrowych i dojść do budynku oraz modernizacja sieci podstawowej infrastruktury technicznej (sieci kanalizacyjne, wodociągowe i energetyczne).
W wyniku prac adaptacyjnych pod cele produkcyjno-usługowe zostanie przekazane dodatkowo  ok. 7 500 m² powierzchni użytkowej w przemysłowym standardzie, z halą podzieloną na sześć modułowych sektorów, z nowymi posadzkami, uzbrojeniem oraz infrastrukturą na zewnątrz obiektu.
Zakres prac i standard ich przeprowadzenia ma na celu przywrócenie pełnego dostępu do mediów, zapewnienie wygodnego dojazdu oraz godnych warunków pracy.
Dzięki powyższym działaniom potencjalny inwestor uzyska dostęp do zadaszonej, ogrzewanej powierzchni z parkingami i dostępem do dróg krajowych nr 8, 63 i 66, zlokalizowanej w bezpośrednim pobliżu centrum miasta powiatowego, funkcjonującej w ramach istniejącego parku przemysłowego.

Więcej informacji na www.zpp.info.pl

Accessibility