Cyfrowa Gmina

Tytuł projektu: Cyfrowa Gmina

Projekt nr: POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Beneficjent: Miasto Zambrów

Okres realizacji projektu: 30.01.2022 – 30.09.2023

Dofinansowanie UE: 657 630.00 zł

Opis projektu: Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego poprzez zakup sprzętu komputerowego, zakup serwerów oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Zambrów.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Accessibility