26 września, 2018

10-lecie pracy artystycznej Marcina Wądołowskiego

10-lecie pracy artystycznej Marcina Wądołowskiego 10-lecie pracy artystycznej Marcina Wądołowskiego odbyło się 19 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Z uwagi na wydarzenie artysta […]
25 września, 2018

Podsumowanie akcji Sprzątanie Świata 2018

Podsumowanie akcji Sprzątanie Świata 2018 Za nami jubileuszowa – 25 edycja akcji „Sprzątanie Świata Polska 2018”, która w tym roku odbywała się pod hasłem. „Akcja Segregacja! […]
20 września, 2018

Majka Jeżowska zaśpiewała dla zambrowskich przedszkolaków  

Majka Jeżowska zaśpiewała dla zambrowskich przedszkolaków Dziś Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji Urząd Miasta Zambrów wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury przygotowali nie lada niespodziankę dla […]
20 września, 2018

Wmurowano kamień węgielny pod nową część firmy Balton Sp z o.o.

Wmurowano kamień węgielny pod nową część firmy Balton Sp z o.o. Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę budynku fabryki sprzętu medycznego firmy Balton Sp z o.o. […]
19 września, 2018

Zambrów zyskał dwie Otwarte Strefy Aktywności

Zambrów zyskał dwie Otwarte Strefy Aktywności Najmłodsi mieszkańcy Miasta Zambrów mają do dyspozycji nowe place zabaw. Dziś 19.09.2018r. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Prezes Zambrowskiej […]
17 września, 2018

Gala Sportu 2018 – najlepsi zawodnicy wyróżnieni przez burmistrza

Gala Sportu 2018 – najlepsi zawodnicy wyróżnieni przez burmistrza Młodzi zambrowscy sportowcy 16 września br. zostali uhonorowani za wybitne osiągnięcia sportowe w sezonie 2017/2018 podczas Gali Sportu […]
10 września, 2018

79. rocznica Bitwy o Zambrów

79. rocznica Bitwy o Zambrów Tegoroczne obchody 79. rocznicy Bitwy o Zambrów rozpoczęły się 8 września rajdem rowerowym szlakiem Bitwy o Zambrów. Rowerzyści przemierzyli szlak liczący […]
10 września, 2018

 Otwarcie Miejskiego Przedszkola Nr 5 i Żłobka Miejskiego w Zambrowie

 Otwarcie Miejskiego Przedszkola Nr 5 i Żłobka Miejskiego w Zambrowie 8 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowych placówek oświatowych w Zambrowie – Miejskiego Przedszkola […]
29 sierpnia, 2018

Obchody rocznicy Bitwy o Zambrów 1939 (rajd rowerowy, uroczystości patriotyczne, inscenizacja bitwy o Zambrów)

Szanowni Mieszkańcy Zambrowa! Burmistrz Miasta Zambrów oraz Przewodniczący Rady Miasta Zambrów mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody 79. rocznicy Bitwy o Zambrów. W tym roku zaplanowano […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility