14 maja, 2018

Sezon rowerowy rozpoczęty – “Zambrów na rowery 2018”

Sezon rowerowy rozpoczęty – “Zambrów na rowery 2018” W minioną niedzielę odbył się pierwszy rajd w ramach cyklu rajdów “Zambrów na rowery 2018”. W otwierającym sezon […]
14 maja, 2018

Uroczystość pożegnania kpt. Władysława Dąbrowskiego oraz nieznanego żołnierza w Zambrowie

Uroczystość pożegnania kpt. Władysława Dąbrowskiego oraz nieznanego żołnierza w Zambrowie 11 maja 2018 roku w Zambrowie, po ponad 78 latach, odbyła się uroczystość pożegnania oficera SGO […]
8 maja, 2018

“Zambrów na rowery 2018” – pierwszy rajd w najbliższą niedzielę

“Zambrów na rowery 2018” – pierwszy rajd w najbliższą niedzielę Zapraszamy na pierwszy raj z cyklu “Zambrów na rowery 2018”.  Rowerowa wyprawa odbędzie się w najbliższą […]
7 maja, 2018

Uroczystość pożegnania kapitana Władysława Dąbrowskiego oraz nieznanego żołnierza

Uroczystość pożegnania kapitana Władysława Dąbrowskiego oraz nieznanego żołnierza Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza na uroczystość pożegnania kapitana Władysława Dąbrowskiego – dowódcy 1. kompanii ckm 71. pułku piechoty […]
7 maja, 2018

Miejskie obchody 227. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja

Miejskie obchody 227. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja Trzeciego maja cała Polska świętowała 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Zambrowie obchody rozpoczęły się mszą świętą […]
2 maja, 2018

4 Zambrowski Bieg Uliczny zakończony – wyniki

4 Zambrowski Bieg Uliczny zakończony – wyniki Zambrowski Bieg Uliczny tradycyjnie odbył się 1 maja w Zambrowie. Do rywalizacji w 4 edycji sportowej imprezy przystąpiły  przedszkolaki, […]
30 kwietnia, 2018

227. rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – zaproszenie

227. rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – zaproszenie Burmistrz Miasta Zambrów serdecznie zaprasza do udziału w obchodach 227. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
27 kwietnia, 2018

UWAGA UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM 1 MAJA 2018

Utrudnienia w ruchu drogowym 1 maja 2018 1 maja 2018 roku w godzinach od 10.20 do 12.30  ulicami Zambrowa odbędzie się  4 Zambrowski Bieg Uliczny. Na czas […]
27 kwietnia, 2018

SYSTEM GAZOCIĄGÓW EuRoPol GAZ s.a. sponsorem strategicznym 4 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

EuRoPol GAZ s.a. sponsorem strategicznym 4 Zambrowskiego Biegu Ulicznego Miło nam poinformować, iż w gronie sponsorów 4 Zambrowskiego Biegu Ulicznego jest firma EuRoPol GAZ s.a. EuRoPol […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility