Na terenie Koszar działa już Centrum Monitoringu

W budynku na ul. Wojska Polskiego 43 powstało Centrum Monitoringu i Serwerowni. Dziś władze miasta, przedstawiciele spółek miejskich, Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zambrów spotkali się w celu zapoznania się z funkcjonalnością centrum. Prezentację możliwości systemu przedstawiła firma Net Serwis z Warszawy.

Centrum Monitoringu powstało przede wszystkim aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców terenu Koszar oraz zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom. Łącznie zainstalowano 141 kamer w tym: 136 sztuk zewnętrznych kamer IP, 3 sztuk zewnętrznych kamer IP typu PTZ oraz 2 sztuk kamer IP typu fisheye. Do sprawnego działania systemu wykorzystywana będzie sieć teletechniczna o długości niemal 5000 metrów w tym ok. 2296 m nowo powstałej. Kamery zostały zamontowane na słupach aluminiowych o wysokości 4,5 m i 5 m. System monitoringu umożliwia ciągły zapis ze wszystkich kamer w rozdzielczości minimum 4MP z minimalną prędkością 15 kl/s dla każdej kamery na okres minimum 30 dni. System ma umożliwiać w przyszłości integrację z istniejącym systemem monitoringu wizyjnego miasta Zambrów, oraz innymi lokalnymi systemami CCTV, jak również rozbudowę o funkcjonalność rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR).

Środki na realizację tej inwestycji Samorząd Miasta Zambrów pozyskał w ramach konkursu z działania 8.5 (na rewitalizację) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Podlaskiego obejmuje dotację w wysokości 3,3 mln zł, która została przeznaczona na rewitalizację Koszar. Zostaną tam wyremontowane budynki i zagospodarowany teren przy al. Wojska Polskiego 54 i 58 w Zambrowie, a także zainstalowany monitoring. Cała inwestycja opiewa na kwotę 4,4 mln zł.

Accessibility