7 maja, 2019

“Zambrów na rowery 2019” – pierwszy rajd w najbliższą niedzielę

ZAMBRÓW NA ROWERY – pierwszy rajd w najbliższą niedzielę 12.05.2019 Miasto Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowe Sporteam zapraszają wszystkich miłośników rowerowych wypraw na kolejną edycję „ZAMBRÓW NA […]
7 maja, 2019

100 lat dla Pani Janiny z Zambrowa !

100 lat dla Pani Janiny z Zambrowa ! Wczoraj 6 maja br. swoje 100-letnie urodziny obchodziła Pani Janina Orłowska – mieszkanka Zambrowa. Z tej okazji Jubilatkę […]
6 maja, 2019

15-lecie Funduszy Europejskich w Zambrowie

15-lecie Funduszy Europejskich w Zambrowie Gmina Miasto Zambrów dnia 10.04.2019r. złożyła wniosek i  zakwalifikowała się do realizacji projektu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Jest to […]
6 maja, 2019

Miejsko-powiatowe obchody 228. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja

Miejskie obchody 228. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja W dniu 3 maja 2019 odbyły się uroczystości związane z obchodami 228. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Uroczystości […]
2 maja, 2019

Wernisaż Wystawy Malarstwa Heleny Szczypko

W dniu 10.05.2019 r. o  godz. 18.00 w Galerii Sztuki “Labirynt” MOK w Zambrowie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Pani Heleny Szczypko. Wystawa będzie zatytułowana “Powrót […]
2 maja, 2019

5 Zambrowski Bieg Uliczny zakończony – wyniki

5 Zambrowski Bieg Uliczny zakończony – wyniki Zambrowski Bieg Uliczny tradycyjnie odbył się 1 maja w Zambrowie. Do rywalizacji w 5 edycji sportowej imprezy przystąpiły  przedszkolaki, […]
25 kwietnia, 2019

Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Samorząd Miasta Zambrów oraz Samorządu Powiatu Zambrowskiego mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
25 kwietnia, 2019

1 maja 2019 – planowane utrudnienia w ruchu drogowym

1 maja 2019 roku w godzinach od 10.20 do 12.30 ulicami Zambrowa (Wyszyńskiego, Papieża Jana Pawła II, Białostocka, Ostrowska, Obrońców Zambrowa, 71 Pułku Piechoty) odbędzie się […]
18 kwietnia, 2019

Wesołego Alleluja!

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility