29 maja, 2019

Dzieci z wizytą u burmistrza

Dzieci z wizytą u burmistrza Dziś Burmistrz Miasta Zambrów gościł grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Dzieci przybyły do zambrowskiego magistratu, aby przyjrzeć […]
29 maja, 2019

ZAMBRÓW NA ROWERY – drugi rajd w najbliższą niedzielę 2.06.2019 

ZAMBRÓW NA ROWERY – drugi rajd w najbliższą niedzielę 2.06.2019  Serdecznie zapraszamy na kolejny rajd do miejscowości Tybory Kamianka, który odbędzie się w niedzielę 2 czerwca, […]
27 maja, 2019

Wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka

Wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka W dniu 25 maja 2019 r. na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie odbyły się wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka. […]
27 maja, 2019

Stefano Terrazzino Trio zagrał dla kobiet

Stefano Terrazzino Trio zagrał dla kobiet W dniu 24 maja 2019 r. wystąpił Stefano Terrazzino w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Koncert odbył się z okazji […]
24 maja, 2019

Życzenia Burmistrza Miasta Zambrów z okazji Dnia Matki

Życzenia Burmistrza Miasta Zambrów z okazji Dnia Matki    
24 maja, 2019

Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

Szanowni Państwo,   Informujemy, iż 31 maja br. organizujemy festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Festyn odbędzie się na stadionie miejskim w Zambrowie w godzinach […]
24 maja, 2019

Konferencja “Polska Strefa Inwestycji”

 
23 maja, 2019

Ankieta (przedsiębiorcy lokalni)

Szanowni Państwo, Urząd Miasta Zambrów realizuje badania dotyczące atrakcyjności miasta, które mają na celu identyfikację i ocenę głównych czynników wpływających na podejmowane decyzje o wyborze miejsca […]
22 maja, 2019

Mistrzowie Europy z wizytą u burmistrza

Mistrzowie Europy z wizytą u burmistrza Dzisiaj Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski gościł  Mistrzów Europy w Karate Kyokushin Kingę Kalisiewicz oraz Mateusza Choromańskiego. Włodarz pogratulował zwycięzcom […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility