30 sierpnia, 2020

Ks. prał. dr Wojciech Nowacki nowym proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie

Ks. prał. dr Wojciech Nowacki nowym proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie 30 sierpnia br. o godz. 18.00 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej odbyła się […]
17 sierpnia, 2020

Zambrów upamiętnił 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920r.

Zambrów upamiętnił 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920r. 100 lat minęło od pamiętnej Bitwy Warszawskiej mającej miejsce w 1920 roku. Zambrów również wpisał się w karty historii […]
13 sierpnia, 2020

Zambrów otrzymał 2,4 mln zł dotacji na utworzenie terenów inwestycyjnych

Zambrów otrzymał 2,4 mln zł dotacji na utworzenie terenów inwestycyjnych 11 sierpnia 2020 roku na posiedzeniu zarząd województwa przyznał dotacje na utworzenie terenów inwestycyjnych. Spośród puli […]
29 lipca, 2020

Program obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r.

Program obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r. Burmistrz Miasta Zambrów oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zaprasza do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów […]
28 lipca, 2020

Godzina “W”. 1 sierpnia zatrzymajmy się na minutę

Godzina “W”. 1 sierpnia zatrzymajmy się na minutę Godzina “W” to kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Co roku 1 sierpnia mieszkańcy Warszawy i innych […]
23 lipca, 2020

Kwiecisty zakątek w naszym mieście. Tam warto pospacerować

Kwiecisty zakątek w naszym mieście. Tam warto pospacerować Od kliku lat park przy ul. Cmentarnej potocznie nazywany “Księżym Laskiem” pięknie w oczach. Tu mile czas mogą […]
22 lipca, 2020

Burmistrz Miasta podziękował grupie wolontariuszy za bezinteresowne zaangażowanie w akcję “Bezpieczny Senior”

Burmistrz Miasta podziękował grupie wolontariuszy za bezinteresowne zaangażowanie w akcję “Bezpieczny Senior” Burmistrz Miasta Zambrów w dniu wczorajszym podziękował grupie wolontariuszy za bezinteresowne zaangażowanie w akcję […]
10 lipca, 2020

Senator RP Wadim Tyszkiewicz z wizytą w Zambrowie

Senator RP Wadim Tyszkiewicz z wizytą w Zambrowie Dziś 10.07.2020r. Zambrów odwiedził Senator RP, polski samorządowiec, polityk, prezydent Nowej Soli w latach 2002–2019 i senator X […]
3 lipca, 2020

INWESTUJ I KORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ DLA TWOJEJ FIRMY

Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na terenie Zambrowa może skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu