6 sierpnia, 2019

Puchar Narodów Strongman Zambrów 2019

Puchar Narodów Strongman Zambrów 2019 4 sierpnia 2019 roku na targowicy miejskiej w Zambrowie odbył się Puchar Narodów Strongman Zambrów 2019. Była to pierwsza tego typu […]
6 sierpnia, 2019

Uwaga!!! Ruszyły zapisy na pielgrzymkę do Hodyszewa.

Uwaga!!! Ruszyły zapisy na pielgrzymkę do Hodyszewa. Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę rowerową z Zambrowa do Hodyszewa, która odbędzie się 10 sierpnia. Zapisy są prowadzone do 8.08.2019r., od poniedziałku […]
5 sierpnia, 2019

Zambrów na rowery – Wygoda 2019

Zambrów na rowery – Wygoda 2019 4.08.2019 r. odbył się rajd rowerowy z cyklu „Zambrów na rowery 2019”. Około 80 uczestników  eskortowanych przez Zambrowską Policję wybrało […]
1 sierpnia, 2019

Najbliższa niedziela pełna atrakcji w Zambrowie

Już w najbliższą niedzielę 4 sierpnia w Zambrowie odbędą się: 10.00 – 14.00 – rajd rowerowy z Zambrowa do Wygody (wyjazd o godz. 10.00 z targowicy […]
31 lipca, 2019

Koncertowe Lato z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie – 4.08.2019

 
30 lipca, 2019

Zapowiedź rajdu do Wygody. Zapisy na pielgrzymkę do Hodyszewa.

Zapowiedź rajdu do Wygody. Zapisy na pielgrzymkę do Hodyszewa. Serdecznie zapraszamy na kolejny rajd rowerowy organizowany w ramach cyklu „ZAMBRÓW NA ROWERY 2019”. W niedzielę 4 […]
22 lipca, 2019

LETNIE KINO NADZIEI W ZAMBROWIE

Zapraszamy na projekcje filmowe w plenerze w ramach Letniego Kina Radia Nadzieja. Podczas seansów będzie można obejrzeć dwa filmy – „Historia Marii” w reżyserii Jean-Pierre Améris […]
18 lipca, 2019

Puchar Narodów STRONGMAN ZAMBRÓW 2019

Szanowni Państwo, już 4 sierpnia 2019 roku na targowicy miejskiej w Zambrowie przy ul. Wyszyńskiego odbędzie się Puchar Narodów Strongman 2019. Swój udział w zawodach potwierdzili: […]
12 lipca, 2019

Parada motocykli ulicami Zambrowa oraz pokaz jazdy ekstremalnej – 13.07.2019

Już jutro w Zambrowie odbędzie się parada motocyklowa ulicami miasta oraz pokaz jazdy ekstremalnej na targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego. Serdecznie zapraszamy ! Patronat honorowy nad […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility