6 lutego, 2020

Kto w tym roku otrzyma doroczną nagrodę Burmistrza Miasta Zambrów? Znamy już listę nominowanych!

Kto w tym roku otrzyma doroczną nagrodę Burmistrza Miasta Zambrów? Znamy już listę nominowanych!  Już 29 lutego 2020 r. odbędzie się uroczysta gala, na której zostaną […]
3 lutego, 2020

Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej W niedzielę 2 lutego w murach Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbył się Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod […]
23 stycznia, 2020

Zaproszenie na Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Zaproszenie na  Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Serdecznie zapraszamy na Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w […]
17 stycznia, 2020

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów 17.01.2020

17 stycznia br. w siedzibie zambrowskiego magistratu odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów. Na konferencję przybyli przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych, m.in. Radia Białystok, Tygodnika […]
17 stycznia, 2020

Zaproszenie na koncert orkiestry bałkańskiej z okazji Dnia Babci i Dziadka

Zaproszenie na koncert orkiestry bałkańskiej z okazji Dnia Babci i Dziadka Serdecznie zapraszamy na koncert orkiestry bałkańskiej z okazji Dnia Babci i Dziadka pn. “Urwani z […]
15 stycznia, 2020

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na ferie zimowe 2020

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na ferie zimowe 2020 Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem zajęć plastycznych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych) […]
14 stycznia, 2020

Zaproszenie na konsultacje na temat REWITALIZACJI “KOSZAR”

13 stycznia, 2020

28 Finał WOŚP

Zgodnie z informacją podaną przez Zambrowski Sztab WOŚP – w ramach tegorocznej kwesty w Zambrowie zebrano 73 tysiące złotych ! Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na […]
10 stycznia, 2020

Zaproszenie na wykład Grzegorza Nagórki

Zaproszenie na wykład Grzegorza Nagórki Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie na temat „Dywagacje o powstaniu wsi Nagórki-Jabłoń i pochodzeniu rodziny Nagórków”, który zostanie wygłoszony […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility