2 czerwca, 2020

Dzień Dziecka w Zambrowie. Klauni ze słodkościami przeszli ulicami miasta

Dzień Dziecka w Zambrowie. Klauni ze słodkościami przeszli ulicami miasta Wczoraj w godzinach popołudniowych ulicami miasta przeszli klauni, którzy rozdawali słodkości i balony dla najmłodszych mieszkańców […]
27 maja, 2020

Klauni na Dzień Dziecka w Zambrowie

Klauni na Dzień Dziecka w Zambrowie 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym roku zaplanowana impreza plenerowa nie odbędzie się z uwagi na panującą pandemię […]
26 maja, 2020

30 lat Samorządu Terytorialnego

30 lat Samorządu Terytorialnego W 2020 roku mija 30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została uchwalona 8 marca […]
20 maja, 2020

Koncert on-line “Dziękuję Ci Mamo…”

Koncert on-line “Dziękuję Ci Mamo…” Z okazji Dnia Matki Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na wyjątkowy koncert on-line w wykonaniu utalentowanej młodzieży z Zambrowa. Premiera […]
18 maja, 2020

Ogólne zasady organizacji zajęć w szkołach podstawowych w Mieście Zambrów

Ogólne zasady organizacji zajęć w szkołach podstawowych w Mieście Zambrów Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą mogli brać udział w zajęciach […]
15 maja, 2020

Od 1 czerwca Żłobek Miejski ponownie otwarty. Poznaj zasady przyjęć

Od 1 czerwca Żłobek Miejski ponownie otwarty. Poznaj zasady przyjęć W związku z otwarciem Żłobka Miejskiego w Zambrowie od dnia 1 czerwca 2020 r., mając na […]
8 maja, 2020

Burmistrz Miasta Zambrów złożył wieniec przed pomnikiem poległych żołnierzy Armii Czerwonej

Burmistrz Miasta Zambrów złożył wieniec przed pomnikiem żołnierzy Armii Czerwonej W dzień obchodów „Dnia Zwycięstwa” Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski złożył wieniec przed pomnikiem żołnierzy Armii […]
8 maja, 2020

“STW”stacja paliw & hurtownia przekazała płyny dezynfekujące

“STW”stacja paliw & hurtownia przekazała płyny dezynfekujące 7 maja 2020r. Piotr Worosilak – właściciel „STW” stacja paliw & hurtownia z siedzibą w Zambrowie ul. Poświątne 102, […]
5 maja, 2020

Muzeum Pamięci Sybiru poszukuje współczesne zdjęcia Sybiraków i ich rodzin

Muzeum Pamięci Sybiru poszukuje współczesne zdjęcia Sybiraków i ich rodzin Muzeum Pamięci Sybiru przy pomocy współczesnych fotografii chce upamiętnić osoby zesłane na Sybir i ich rodziny. […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu