Trwa budowa nowej instalacji spalania biomasy w ZCiW w Zambrowie


13 kwietnia 2023r. na terenie Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie odbyły się oględziny trwającej budowy nowej instalacji spalania biomasy o wartości ok 22,7 mln. Wizytacji dokonał Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów Adam Libuda. Gości oprowadzali Prezes ZCiW Waldemar Gawkowski oraz Zastępca Dyrektora ZCiW Ryszard Fiedorowicz.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków NFOŚiGW w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; w poddziałaniu  1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Inwestycja jest dofinansowana środkami unijnymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w kwocie ok. 11,2 mln. Uruchomienie instalacji biomasowej planowane jest na III kwartał 2023 r. Tak więc od przyszłego sezonu grzewczego będziemy mogli cieszyć ciepłem w naszych domach pochodzącym z ekologicznego źródła. Dzięki inwestycji biomasowej system ciepłowniczy miasta Zambrowa uzyska status efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, co pozwoli na ubieganie się o środki unijne na inwestycje infrastrukturalne z programu FEnIKS.

W ramach budowy nowych instalacji mają powstać: palenisko, zespół kotłowy z kotłem wodnym i ekonomizerem suchym o łącznej mocy 8 MW. W skład instalacji wejdą jeszcze magazyn paliwa z układem podawania paliwa, układ odpylania z multicyklonem i filtrem elektrostatycznym, układ odzysku ciepła z kondensacji spalin, komin, a także układy technologiczne, aparatura kontrolno – pomiarowa. Główne urządzenia są już zamontowane zgodnie z projektem technicznym. Część urządzeń została posadowiona w dotychczasowym budynku Ciepłowni – palenisko, ekonomizer kondensacyjny, a dla pozostałych urządzeń przewidziano nowe obiekty. Paliwo biomasowe w postaci zrębki leśnej będzie dostarczane do paleniska układem redlerów z niezależnego budynku – magazynu biomasy. Gorące spaliny wytwarzane w wyniku spalania biomasy będą oczyszczane z zanieczyszczeń pyłowych w urządzeniach odpylających – multicyklonie i filtrze elektrostatycznym. Skuteczność odpylania wyniesie ponad 99,5%. Następnie spaliny zostaną poddane procesowi odzysku ciepła i przez to ochłodzone trafią do atmosfery poprzez niezależny komin.

Do posadowienia i montażu największych i najcięższych elementów na terenie budowy był usytuowany żuraw samochodowy o max. udźwigu 300 ton. Sam balast (przeciwwaga dla wysięgnika) ważył ponad 30 ton i był dostarczony oddzielnymi samochodami. Montowane urządzenia ważyły od 15 do 50 ton. Wysokość paleniska to ok. 9 m.

Ograniczenie ilości dotychczas spalanego miału węglowego poprzez wprowadzenie w Ciepłowni Miejskiej innego paliwa wpłynie na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo – gazowych wprowadzanych do powietrza z instalacji węglowej. Zorganizowany, efektywny i kontrolowany proces wytwarzania ciepła to czystsze powietrze dla Zambrowa i Regionu.

Źródło: Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi w Zambrowie

Accessibility