8 kwietnia, 2019

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U-16

W piątek 5 kwietnia br. na Miejskim Stadionie w Zambrowie odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U-16. Rywalizowały drużyny do lat 16  Kolumbia z Polską. Reprezentacja  […]
3 kwietnia, 2019

Święto Patrona Szkoły Podstawowej Nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie 02.04.2019 r. obchodziła święto patrona szkoły Janusza Kusocińskiego. W uroczystości oprócz społeczności szkolnej udział wzięli Burmistrz Miasta Zambrów, dyrektorzy zambrowskich […]
2 kwietnia, 2019

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U-16

W poniedziałek 1 kwietnia br. na Miejskim Stadionie w Zambrowie odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U-16. Rywalizowały drużyny do lat 16  Kolumbia z Grecją. Zwyciężyła […]
1 kwietnia, 2019

Święto Miejskiego Przedszkola nr 3

Miejskie Przedszkole nr 3 w minioną sobotę (30.03) obchodziło swoje święto. Na scenie widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zaprezentowały się podopieczni Miejskiego Przedszkola nr 3. Na […]
29 marca, 2019

Wernisaż Wystawy Malarstwa Elwiry Woźniak

W dniu 05.04.2019 r. o  godz. 18.00 w Galerii Sztuki “Labirynt” MOK w Zambrowie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Pani Elwiry Woźniak – artystki mieszkającej i […]
26 marca, 2019

Marsz Światła

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej oraz Miasto Zambrów zaprasza na Marsz Światła w 14 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II. Prosimy zabrać ze sobą znicz lub świecę. […]
25 marca, 2019

Święto przedszkolaków z Akademii Malucha

Miejskie Przedszkole nr 1 w minioną sobotę (23.03) obchodziło swoje święto. Na scenie widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zaprezentowały się podopieczni „Akademii Malucha”. Tematem przewodnim […]
20 marca, 2019

Prelekcja prof. Ewy Glińskiej

28 marca br. o godz. 18.30 w Sali konferencyjnej MOK odbędzie się prelekcja prof. Ewy Glińskiej, na którą serdecznie zapraszamy. EWA GLIŃSKA jest profesorem nadzwyczajnym, doktorem […]
19 marca, 2019

Miejskie Przedszkole nr 6 zapoczątkowało święta zambrowskich przedszkoli

Miejskie Przedszkole nr 6 zapoczątkowało święta zambrowskich przedszkoli. W minioną sobotę (16.03) w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie zaprezentowały się wszystkie grupy przedszkolaków z „szóstki”. Uroczystość […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility