22 czerwca, 2018

Zapraszamy na pierwszy w sezonie 2018 rajd długodystansowy (24.06.2018)

Zapraszamy na pierwszy w tym sezonie rajd długodystansowy z Zambrowa do Jabłoni Kościelnej organizowany w ramach akcji ZAMBRÓW NA ROWERY 2018 w najbliższą niedzielę 24 czerwca. […]
20 czerwca, 2018

Festiwal Orkiestr Dętych 2018

 
20 czerwca, 2018

Burmistrz Miasta Zambrów nagrodził najlepszych uczniów

W piątek 15 czerwca w kawiarni Café Muza Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów z finalistami  wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz jednego konkursu ogólnopolskiego. […]
20 czerwca, 2018

Strefa KIBICA w Zambrowie

W niedzielę 24 czerwca br. od godziny 18.00 na parkingu przy ZSK “Olimpia” w Zambrowie będzie czynna ZAMBROWSKA STREFA KIBICA, w której bezpłatnie będzie można obejrzeć […]
20 czerwca, 2018

IV Maraton Szosowy Zambrów 2018 za nami

W ubiegłą niedzielę 17 czerwca 2018 roku w Zambrowie odbył się IV Maraton Szosowy. Zawodnicy mieli do wyboru 4 dystanse: 50, 80,140, 200 km. Łącznie wystartowało […]
13 czerwca, 2018

11. Międzynarodowy Festiwal Młodzieżowy Orkiestr Dętych (zapowiedź)

11. Międzynarodowy Festiwal Młodzieżowy Orkiestr Dętych 23 – 24.06.2018r. w Zambrowie odbędzie się 11. Międzynarodowy Festiwal Młodzieżowy Orkiestr Dętych. Koncerty plenerowe zaplanowano w kilku miejscach w […]
12 czerwca, 2018

Tereny rekreacyjne nad zalewem zyskały nową atrakcję

Tereny rekreacyjne nad zalewem zyskały nową atrakcję W maju 2018 roku nad zalewem miejskim ustawiono dwie ukwiecone figury łabędzi, które będą ozdabiały zambrowskie tereny rekreacyjne. Wymiary […]
11 czerwca, 2018

22. Dni Zambrowa (relacja)

22. Dni Zambrowa (relacja) 22. Dni Zambrowa odbyły się w dniach 09-10 czerwca 2018r. Jak co roku przyciągnęły tłumy mieszkańców Zambrowa i okolic na targowicę miejską. […]
11 czerwca, 2018

Wyścigi rowerowe o puchar Burmistrza Miasta Zambrów rozstrzygnięte

Wyścigi rowerowe o puchar Burmistrza Miasta Zambrów rozstrzygnięte 9 czerwca 2018 w ramach 22. Dni Zambrowa tradycyjnie odbyły się Wyścigi Rowerowe z udziałem dzieci, młodzieży oraz […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility