Karta Dużej Rodziny dostępna przez aplikację mObywatel

Szanowni użytkownicy Karty Dużej Rodziny,

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło z dniem 9 czerwca możliwość korzystania z elektronicznej Karty Dużej Rodziny poprzez aplikację mObywatel. Oznacza to, iż posiadacz aktywnej karty KDR (niezależnie, czy posiada Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) – będzie mógł wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.

Aplikacja mObywatel jest oficjalną rządową aplikacją na smartfony. Jest bezpłatna. Warunkiem zainstalowania aplikacji jest posiadanie Profilu Zaufanego. Więcej o aplikacji mObywatel na stronie: www.gov.pl/web/mobywatel/mobywatel-dokument

Rozwiązanie zmian w KDR wprowadza ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o KDR, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. poz. 952), która dziś wchodzi w życie. Przewiduje ona zakończenie funkcjonowania aplikacji mKDR, czyli dotychczasowej elektronicznej wersji karty (jej wygaszenie jest planowane do końca czerwca), która będzie teraz dostępna w ramach aplikacji mObywatel. Co ważne dla obecnych posiadaczy kart, nie wiąże się to z koniecznością spełnienia żadnych dodatkowych formalności, bo każda osoba mająca kartę – niezależnie od tego, czy ma obydwie formy, czy tylko tradycyjną lub wyłącznie mKDR – może ją wyświetlić w aplikacji mObywatel, a w przypadku uczniów i studentów w mLegitymacji szkolnej oraz mLegitymacji studenckiej.

Wyjątkiem są cudzoziemcy, którzy z uwagi na brak numeru PESEL nie mogą mieć aplikacji mObywatel. Oni będą więc mogli korzystać z różnego typu ulg przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie plastikowego dokumentu

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r.

Accessibility