6 października, 2021

Koncert „Fortepian Chopina”

Koncert „Fortepian Chopina” Dnia 8 października 2021 (piątek) o godzinie 17.00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie (przy Alei Wojska Polskiego 5) […]
6 października, 2021

Prelekcja „ Bycie EKO w XXI wieku”

Prelekcja „ Bycie EKO w XXI wieku” Dnia 1 października 2021 r. w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie odbyła się prelekcja, której tematem była segregacja […]
6 października, 2021

XXI Dzień Papieski

XXI Dzień Papieski Dziekan Dekanatu parafii pw. Trójcy Przenajświętszej Burmistrz Miasta Zambrów mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody – XXI Dzień Papieski – PROGRAM: 10 października […]
30 września, 2021

Jubileusz 30-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Zambrowie oraz uroczyste otwarcie sali koncertowej

Jubileusz 30-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Zambrowie oraz uroczyste otwarcie sali koncertowej Dzień 23 września 2021 roku bez wątpienia zostanie zapamiętany jako jeden z najważniejszych i […]
29 września, 2021

Muzyka polska po Chopinie / Kiedy powstawała Filharmonia…

Muzyka polska po Chopinie / Kiedy powstawała Filharmonia… Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie zaprasza na „Spotkanie z muzyką”, które odbędzie się […]
29 września, 2021

Gala „Niezwyciężeni… Bohaterowie czasu COVID 19”

Gala „Niezwyciężeni… Bohaterowie czasu COVID 19” W niedzielę 26 września o godzinie 18.00 w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbył się koncert „Grupy MoCarta”. […]
29 września, 2021

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

„Myślę, więc nie śmiecę”, pod takim hasłem odbyła się 28 edycja ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata, której celem było posprzątanie naszego miasta i zwiększenie świadomości dzieci i […]
21 września, 2021

Oficjalne przekazanie Serc do zbiórki nakrętek plastikowych

W dniu 16 września 2021 roku odbyło się oficjalne przekazanie metalowych koszy w kształcie serca. Posłużą one do zbiórki plastikowych nakrętek po wodzie mineralnej, przetworach mlecznych, […]
14 września, 2021

Zaproszenie na koncert „Sacrum et Musica”

Burmistrz Miasta Zambrów Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zapraszają na koncert PERŁY MUZYKI POLSKIEJ, który odbędzie się w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum Et […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu