30 grudnia, 2020

Kalendarium wydarzeń na 2021 rok

Kalendarium wydarzeń na 2021 rok Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium wydarzeń w mieście Zambrów zaplanowanych na rok 2021. Wszystkie uroczystości i wydarzenia odbędą się pod […]
22 grudnia, 2020

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia
15 grudnia, 2020

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na świąteczne koncerty

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na świąteczne koncerty
9 grudnia, 2020

Rozstrzygnięcie konkursu “Zambrów w 2040r.”

Rozstrzygnięcie konkursu “Zambrów w 2040r.” W listopadzie br. odbyło się rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego „Zambrów w  2040 r.” pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Zambrów. Na konkurs […]
7 grudnia, 2020

Św. Mikołaj z orszakiem odwiedził miejskie placówki oświatowe

Św. Mikołaj z orszakiem odwiedził miejskie placówki oświatowe 6 grudnia tradycyjnie obchodzimy w całej Polsce Mikołajki. Najmłodsi z niecierpliwością wyczekują św. Mikołaja. Dziś na specjalnie zaproszenie […]
7 grudnia, 2020

Świąteczna iluminacja oficjalnie rozbłysła nad zambrowskim zalewem

Świąteczna iluminacja oficjalnie rozbłysła nad zambrowskim zalewem 6 grudnia punktualnie o godz. 17.00 Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski w towarzystwie przedstawicielki młodego pokolenia – Poli, uroczyście […]
4 grudnia, 2020

Zwycięzcy XIII Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

Zwycięzcy XIII Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych 3 grudnia w Bursie Szkolnej nr 1 w Zambrowie odbyło się podsumowanie XIII edycji Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Celem konkursu […]
30 listopada, 2020

Na Mikołajki rozbłyśnie magiczna choinka

Na Mikołajki rozbłyśnie magiczna choinka Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, tegoroczne Mikołajki będą miały inny charakter. 6 grudnia 2020 roku na zalewem miejskim rozbłyśnie Magiczna […]
20 listopada, 2020

Pani Helena Brzózka dziś kończy 100 lat

Pani Helena Brzózka dziś kończy 100 lat Dnia 20 listopada 2020r. Pani Helena Brzózka, mieszkanka Zambrowa ukończyła 100 lat. Sto lat to piękny wiek, który osiągają […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu