16 września, 2019

80. rocznica Bitwy o Zambrów

Obchody 80. rocznicy Bitwy o Zambrów Tegoroczne obchody 80. rocznicy Bitwy o Zambrów rozpoczęły się w piątek 13 września w Regionalnej Izbie Historycznej, gdzie odbyła się […]
13 września, 2019

Uroczystość pożegnania nieznanego żołnierza w Zambrowie

Uroczystość pożegnania nieznanego żołnierza w Zambrowie 13 września 2019 r. odbyła się uroczystość pożegnania nieznanego żołnierza, poległego w wojnie obronnej 1939 r., w miejscowości Śledzie. Uroczystości […]
11 września, 2019

Rajd rowerowy “SZLAKIEM BITWY O ZAMBRÓW”

Urząd Miasta Zambrów oraz Stowarzyszenie Sporteam w Zambrowie zapraszają do udziału w rajdzie rowerowym Szlakiem Bitwy o Zambrów, który odbędzie się 14 września 2019 r. (sobota), […]
6 września, 2019

Zapraszamy na obchody 80. rocznicy Bitwy o Zambrów

Zapraszamy na obchody 80. rocznicy Bitwy o Zambrów Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Zambrowa i okolic na uroczyste obchody 80. rocznicy Bitwy o Zambrów. Szczegółowy harmonogram: […]
3 września, 2019

W najbliższą niedzielę rajd rowerowy – kierunek Rosochate Kościelne 

W najbliższą niedzielę rajd rowerowy – kierunek Rosochate Kościelne Zapraszamy na kolejny rajd z cyklu „ZAMBRÓW NA ROWERY 2019”.  W niedzielę 8 września o godz. 10.00 z […]
26 sierpnia, 2019

„Happening Kociołek Zambrowski 2019”

„Happening Kociołek Zambrowski 2019” W minioną niedzielę (25 sierpnia) na terenach zielonych nad zalewem miejskim w Zambrowie odbyła się impreza plenerowa pn. „Happening Kociołek Zambrowski”. Oficjalnego […]
16 sierpnia, 2019

Ogólnopolski Festiwal „Barwy Folkloru”

   
12 sierpnia, 2019

8 rowerowa pielgrzymka z Zambrowa do Hodyszewa za nami

8 rowerowa pielgrzymka z Zambrowa do Hodyszewa za nami 10 sierpnia 2019 r. odbyła się ósma rowerowa pielgrzymka z Zambrowa do Hodyszewa zorganizowana w ramach akcji […]
8 sierpnia, 2019

„Happening Kociołek Zambrowski” – Pożegnanie Lata 2019

„Happening Kociołek Zambrowski” – Pożegnanie Lata 2019 Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zmienił formułę znanej od lat imprezy plenerowej pn. „Pożegnania Lata”. W tym roku odbędzie […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility