Świadczenie pieniężne z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju

Zgodnie z art.13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz 583), każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni.
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia dostępny poniżej oraz w pok. 207 Urzędu Miasta Zambrów.

Rozporządzenie – Plik PDF

Wzór wniosku – Plik PDF

Maksymalna kwota świadczenia – Plik PDF

Accessibility