17 czerwca, 2019

V Maraton Szosowy

V Maraton Szosowy 16.06.2019 r. w Zambrowie odbył się V Maraton Szosowy. W maratonie łącznie wystartowało 127 zawodników, zaś na mecie stawiło się 126 (kobiet: 17, […]
13 czerwca, 2019

Konferencja „Polska Strefa Inwestycji”

Konferencja „Polska Strefa Inwestycji” Dzisiaj w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyła się konferencja pod tytułem „Polska Strefa Inwestycji”. W konferencji wzięli udział: Wiceprezes Zarządu Suwalskiej […]
13 czerwca, 2019

KONCERT “CAMERATA WIOSENNO – LETNIE INSPIRACJE”

W dniu 16.06.2019 r. o  godz. 19.00 w kawiarni “Cafe Muza” MOK w Zambrowie odbędzie się Koncert pt. “CAMERATA WIOSENNO – LETNIE INSPIRACJE” w wykonaniu Zespołu Instrumentalno […]
10 czerwca, 2019

23. Dni Zambrowa

23. Dni Zambrowa W dniach 8-9 czerwca odbyły się kolejne – 23. Dni Zambrowa. Impreza przyciągnęła tłumy mieszkańców miasta i okolic. Piękna aura, wesołe miasteczko, atrakcje […]
7 czerwca, 2019

Spotkanie z laureatami konkursów 

Spotkanie z laureatami konkursów  6 czerwca 2019 r. w Café Muza Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyło się spotkanie z laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz konkursów […]
6 czerwca, 2019

XV FINAŁ ZAMBROWSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU pt. „ENGLISH EXPERT”   

XV FINAŁ ZAMBROWSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU pt. „ENGLISH EXPERT”    41 uczniów z trzech zambrowskich szkół podstawowych uczestniczyło w XV finale konkursu języka angielskiego pod patronatem burmistrza Miasta […]
3 czerwca, 2019

Zambrów na rowery – Tybory-Kamianka 2019

2.06.2019 r. odbył się rajd rowerowy z cyklu „Zambrów na rowery 2019”.  Ponad 100 uczestników  eskortowanych przez Zambrowską Policję wybrało  się tym razem do miejscowości Tybory-Kamianka. […]
3 czerwca, 2019

Dzień Dziecka w Zambrowie

Dzień Dziecka w Zambrowie 31.05.2019 r. około 2000 tys. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasta Zambrów oraz Gminy Zambrów uczestniczyło w festynie z […]
30 maja, 2019

23. Dni Zambrowa – program imprezy

23. Dni Zambrowa – program imprezy 8 – 9 czerwca 2019 r. odbędą się 23 Dni Zambrowa. Wystąpi między innymi zambrowski zespół The FaPs, DeDe Negra i Natalia […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility