7 czerwca, 2021

Rowerzyści wyruszyli po raz pierwszy na trasę „Zambrów na rowery 2021”

Rowerzyści wyruszyli po raz pierwszy na trasę „Zambrów na rowery 2021” W minioną niedzielę (06.06.2021r.) miłośnicy rowerowych wypraw wyruszyli na pierwszy tegoroczny rajd w ramach akcji […]
4 czerwca, 2021

„Muzyka z Zambrowa” w ramach XXIV Dni Zambrowa

„Muzyka z Zambrowa” w ramach XXIV Dni Zambrowa Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na XXIV Dni Zambrowa, które odbędą się 13 czerwca 2021r. na sali […]
2 czerwca, 2021

Wyniki konkursu – Zambrowska EKIPA

W odpowiedzi na ogłoszony 12 maja 2021 roku konkurs Burmistrza Miasta Zambrów pn. Zambrowska „Ekipa”, do Biura promocji Urzędu Miasta Zambrów napłynęło 8 zdjęć konkursowych, z […]
1 czerwca, 2021

W niedziele pierwszy rajd w ramach akcji „Zambrów na rowery 2021”. Zapraszamy

W niedziele pierwszy rajd w ramach akcji „Zambrów na rowery 2021”. Zapraszamy W niedziele, to jest 06 czerwca 2021r. ruszamy na pierwszy rajd w ramach akcji […]
31 maja, 2021

Halina Mlynkova zaśpiewała dla Mam

Halina Mlynkova zaśpiewała dla Mam „Czerwone korale”, „Heniek”, „Szkło”, „Gdzie ten, który powie mi”, „Siebie dam po ślubie”, „W kinie, w Lublinie – kochaj mnie” – […]
31 maja, 2021

Wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka

Wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka 29 maja na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie odbyły się wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka. Po rocznej przerwie spowodowanej […]
28 maja, 2021

Kalendarz kulturalny na najbliższe dni

Szanowni Państwo, W związku z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi oraz brakiem zgody służb sanitarnych na przeprowadzenie imprezy masowej, tegoroczne 24. Dni Zambrowa odbędą się w ograniczonym […]
26 maja, 2021

Burmistrz pogratulował sukcesów zambrowskiemu kulturyście Łukaszowi Sztuczce

Burmistrz pogratulował sukcesów zambrowskiemu kulturyście Łukaszowi Sztuczce Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski gościł dziś w swoim gabinecie Łukasza Sztuczkę – zambrowianina, kulturystę, który w tym roku […]
26 maja, 2021

Zambrów na rowery 2021 – RUSZAMY!!!

Zambrów na rowery 2021 – RUSZAMY!!! Burmistrz Miasta Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne SPORTEAM zapraszają na rajdy rowerowe w ramach akcji „Zambrów na rowery 2021”. […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu