8 września, 2020

Program obchodów 81. rocznicy Bitwy o Zambrów

Program obchodów 81. rocznicy Bitwy o Zambrów
7 września, 2020

Zambrów zwycięzcą tegorocznego rankingu miast o najniższych kosztach usług komunalnych

Zambrów zwycięzcą tegorocznego rankingu miast o najniższych kosztach usług komunalnych Firma Curulis – Doradztwo Samorządowe, opublikowała ranking wydatków mieszkańców na usługi komunalne w 2020 r. Zestawienie […]
5 września, 2020

100. urodziny Pani Józefy Sawickiej

100. urodziny Pani Józefy Sawickiej Dnia 5 września 2020 r. Pani Józefa Sawicka, mieszkanka Zambrowa ukończyła 100 lat. Sto lat to piękny wiek, który osiągają nieliczni. […]
1 września, 2020

81. rocznica wybuchu II wojny światowej

81. rocznica wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 r. niemiecki atak na Polskę rozpoczął najbardziej niszczycielską i krwawą wojnę w dziejach ludzkości Burmistrz Miasta Zambrów […]
31 sierpnia, 2020

Burmistrz podziękował pracownikom oświaty i instytucji miejskich za pomoc w akcję „Bezpieczny senior”

Burmistrz podziękował pracownikom oświaty i instytucji miejskich za pomoc w akcję „Bezpieczny senior” 28 sierpnia 2020r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów z pracownikami oświaty i […]
30 sierpnia, 2020

Ks. prał. dr Wojciech Nowacki nowym proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie

Ks. prał. dr Wojciech Nowacki nowym proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie 30 sierpnia br. o godz. 18.00 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej odbyła się […]
17 sierpnia, 2020

Zambrów upamiętnił 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920r.

Zambrów upamiętnił 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920r. 100 lat minęło od pamiętnej Bitwy Warszawskiej mającej miejsce w 1920 roku. Zambrów również wpisał się w karty historii […]
13 sierpnia, 2020

Zambrów otrzymał 2,4 mln zł dotacji na utworzenie terenów inwestycyjnych

Zambrów otrzymał 2,4 mln zł dotacji na utworzenie terenów inwestycyjnych 11 sierpnia 2020 roku na posiedzeniu zarząd województwa przyznał dotacje na utworzenie terenów inwestycyjnych. Spośród puli […]
29 lipca, 2020

Program obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r.

Program obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r. Burmistrz Miasta Zambrów oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zaprasza do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu