19 sierpnia, 2021

PIKNIK RODZINNY – ZAMBROWSKI KOCIOŁEK

W niedzielę 22 sierpnia br. na terenach zielonych nad zalewem miejskim w Zambrowie odbędzie się “PIKNIK RODZINNY – ZAMBROWSKI KOCIOŁEK” zorganizowany przez MOK w Zambrowie w […]
18 sierpnia, 2021

Oświadczenie Burmistrza Miasta Zambrów z dn. 18.08.2021 r.

12 sierpnia, 2021

Zapraszamy do skorzystania z oferty MOK na najbliższy weekend

12 sierpnia, 2021

ZOSTAŃ Wolontariuszem/Wolontariuszką w Rejonie Zambrowa!

ZOSTAŃ Wolontariuszem/Wolontariuszką w Rejonie Zambrów! 1️⃣ Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl  2️⃣ Przejdź rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym szefem-liderem 3️⃣ Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego […]
9 sierpnia, 2021

IX rowerowa pielgrzymka z Zambrowa do Hodyszewa za nami

IX rowerowa pielgrzymka z Zambrowa do Hodyszewa za nami W sobotę 7 sierpnia 2021 r. odbyła się rowerowa pielgrzymka z Zambrowa do Hodyszewa zorganizowana w ramach […]
2 sierpnia, 2021

Zapisy na pielgrzymkę rowerową do Hodyszewa w ramach ZAMBRÓW NA ROWERY 2021

Zapraszamy do udziału w pielgrzymce rowerowej z Zambrowa do Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Wyjazd odbędzie się w sobotę 7 sierpnia 2021 roku. Zapisy są […]
29 lipca, 2021

Zapraszamy na rajd rowerowy ZAMBRÓW – PROSIENICA z cyklu „Zambrów na rowery 2021”

W niedzielę 1 sierpnia odbędzie się kolejny rajd rowerowy organizowany w ramach akcji „Zambrów na rowery 2021”. Tematem przewodnim wyjazdu będzie Linia Mołotowa. Zapraszamy! W niedzielę […]
22 lipca, 2021

Holi Święto Kolorów w Zambrowie – 25.07.2021

Holi Święto Kolorów odbędzie się na terenach zielonych nad Zalewem Miejskim już w te niedzielę 25 lipca 2021 – mała scena plenerowa przy placu zabaw.
19 lipca, 2021

Koncert z cyklu “Arcydzieła Muzyki Wokalnej”

W niedzielę 25 lipca br. o godzinie 18.00 w Kawiarni “Cafe Muza” Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w ramach koncertu “Arcydzieła Muzyki Wokalnej” wystąpią: Wiktor Orlof […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu