28 czerwca, 2021

Pierwsza w mieście, samoobsługowa stacja naprawy rowerów

Pierwsza w mieście, samoobsługowa stacja naprawy rowerów Samoobsługowa stacja naprawy rowerów jest już dostępna dla rowerzystów. Stacja stoi w parku przy ul. Cmentarnej obok miejskiego skateparku. […]
28 czerwca, 2021

Bezpłatne badania ginekologiczne 10 lipca w mobilnym gabinecie

Bezpłatne badania ginekologiczne 10 lipca w mobilnym gabinecie Zapraszamy w dniu 10.07.2021, mieszkanki Zambrowa i okolic na BEZPŁATNE badanie ginekologiczne w mobilnym gabinecie ginekologicznym, który stanie […]
28 czerwca, 2021

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” w Zambrowie

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” w Zambrowie W minioną sobotę przy hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie odbył się festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” […]
25 czerwca, 2021

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką”. Zapraszamy

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką”. Zapraszamy
23 czerwca, 2021

„Lato w mieście” – Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza!

„Lato w mieście” – Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza! Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na “Lato w mieście” w ramach, którego odbędą się koncerty, […]
22 czerwca, 2021

VI Maraton Szosowy Zambrów

VI Maraton Szosowy Zambrów 20 czerwca 2021 roku, po raz szósty odbył się Maraton Szosowy Zambrów. Impreza wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń sportowych regionu. […]
22 czerwca, 2021

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” w najbliższą sobotę. Zapraszamy

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” w najbliższą sobotę. Zapraszamy Łomżyńskie Forum Samorządowe zaprasza na cykl 24 festynów naukowych odbywającej się na terenie subregionu łomżyńskiego pod wspólna […]
22 czerwca, 2021

Nowy numer Monitora Zambrowskiego – czerwiec 2021

Nowy numer Monitora Zambrowskiego – czerwiec 2021 Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Monitora Zambrowskiego. Biuletyn zawiera tematy z zakresu działalności Samorządu Miasta Zambrów, wydarzeń […]
14 czerwca, 2021

Samorząd otrzymał ok. 356 tys. zł na uatrakcyjnienie oferty zajęć w pięciu zambrowskich przedszkolach

Samorząd otrzymał ok. 356 tys. zł na uatrakcyjnienie oferty zajęć w pięciu zambrowskich przedszkolach W dniu 24.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Burmistrz Miasta Zambrów zawarł […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu