6 sierpnia, 2018

Zambrów na rowery – Szumowo 2018

W minioną niedzielę (05.08.2018) odbył się rajd rowerowy z cyklu „Zambrów na rowery 2018”.  120 uczestników  eskortowanych przez Zambrowską Policję wybrało  się tym razem do Szumowa. […]
2 sierpnia, 2018

Garnizon Zambrów

Szanowni Państwo, Urząd Miasta Zambrów wydał album historyczny autorstwa Jarosława Strenkowskiego pt. „Garnizon Zambrów”, wydanie 2 poprawione. Wydanie w okładce twardej, 224 strony. Publikacja jest dostępna […]
2 sierpnia, 2018

Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat

INFORMACJA Gmina Miasto Zambrów rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III: […]
2 sierpnia, 2018

Święto Wojska Polskiego w Białymstoku 2018

1 sierpnia, 2018

Samorząd Zambrowa otrzymał 2,9 mln zł na projekty poprawiające ekologię w mieście

31 lipca wicemarszałek Anna Naszkiewicz i Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali umowy z przedstawicielami sześciu podlaskich samorządów, wśród których znalazł się także Samorząd […]
31 lipca, 2018

Zapowiedź rajdu do Szumowa. Zapisy na pielgrzymkę do Hodyszewa

Serdecznie zapraszamy na kolejny rajd rowerowy organizowany w ramach cyklu “ZAMBRÓW NA ROWERY 2018”. W niedzielę 5 sierpnia o godz. 10.00 z targowicy miejskiej w Zambrowie […]
29 czerwca, 2018

Uruchamiamy system LUPE dla mieszkańców Miasta Zambrów – START 5-6 lipca

Uruchamiamy system LUPE dla mieszkańców Miasta Zambrów – START 5-6 lipca Urząd Miasta Zambrów uruchamia teleinformatyczny system dla mieszkańców – LUPE. System umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy […]
26 czerwca, 2018

W najbliższą niedziele rajd rowerowy – kierunek Rosochate Kościelne 

W najbliższą niedziele rajd rowerowy – kierunek Rosochate Kościelne Zapraszamy na kolejny rajd z cyklu „Zambrów na rowery 2018”.  Rowerowa wyprawa odbędzie się w najbliższą niedzielę, […]
25 czerwca, 2018

Nie masz pomysłu na spędzenie wakacji? Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na zajęcia

Nie masz pomysłu na spędzenie wakacji? Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na zajęcia Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w wakacyjnej ofercie zajęć przygotowanych dla […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility