3 lipca 2021 roku na Strzelnicy Forty w Piątnicy prowadzonej przez Klub Strzelecki SAGITTARIUS odbyły się III Zawody Strzeleckie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Zambrowie pod patronatem honorowym Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa, Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego i Senatora RP Marka Adama Komorowskiego.

W rywalizacji udział wzięli członkowie dwóch oddziałów terenowych Związku Szlachty Polskiej, tj. Warszawy i Zambrowa a także licznie przybyli sympatycy związku. Po raz pierwszy rywalizowano w trzech kategoriach: sympatycy Związku Szlachty Polskiej, członkowie Związku Szlachty Polskiej oraz przedstawiciele rodów heraldycznych. Łącznie w zawodach wzięło udział dziesięciu członków związku i dwudziestu jeden sympatyków. Wśród uczestników imprezy znalazły się też dzieci, które mogły spróbować swoich sił w strzelaniu z broni sportowej. Łącznie udział wzięło 14 dzieci.

Zawody strzeleckie dla dorosłych uczestników polegały na zsumowaniu wyników dwóch konkurencji: Pistolet Centralnego Zapłonu 10z15 oraz Karabin Centralnego Zapłonu 10z15. Dzieci, które po raz pierwszy wzięły udział w tego rodzaju rywalizacji, konkurowały ze sobą w strzelaniu z broni małokalibrowej do metalowego celu. Po każdym trafieniu rozlegał się metalowy dźwięk.

W tym roku dzieci miały okazje skorzystać z obecności Maltańskiej Służby Medycznej i przedstawiciela Chorągwi Komturowej Stefana Czarnieckiego. Maltańska Służba Medyczna przygotowała pokaz ratownictwa medycznego, dzięki czemu dzieci mogły zapoznać się z praktycznymi zagadnieniami ratownictwa. Skorzystali także rodzice, którzy mieli okazję słuchać i wziąć udział w praktycznych zajęciach. Karol Kramkowski z Chorągwi Komturowej Stefana Czarnieckiego przygotował dla dzieci gawędę szlachecką oraz zademonstrował ładowanie i strzelanie z broni czarnoprochowej.

Wyniki rywalizacji:

Kategoria – sympatycy Związku Szlachty Polskiej

  1. Jarosław Dmochowski – 124 pkt.
  2. Marianna Górska – 116 pkt.
  3. Karol Kramkowski – 114 pkt.

Kategoria – członkowie Związku Szlachty Polskiej

  1. Tomasz Gołaszewski – 136 pkt. – p.d.
  2. Bogdan Laskowski – 136 pkt. – p.d.
  3. Marek Skarzyński – 111 pkt.

Kategoria – przedstawiciele rodów heraldycznych

  1. Herb Kościesza – rodzina Gołaszewskich,
  2. Dąbrowa – rodzina Laskowskich,
  3. Cholewa – rodzina Kramkowskich.

Wręczenia pamiątkowych dyplomów i pucharów ufundowanych przez patronów honorowych dokonali Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski w imieniu Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego oraz Małgorzata Strękowska w imieniu Senatora RP Marka Adama Komorowskiego. Na dzieci czekał „worek prezentów” zawierający gadżety od samorządów.

Warto podkreślić, że na wszystkich uczestników rywalizacji czekały pamiątkowe dyplomy. Zostały na nich uwzględnione wszystkie herby rodów, których przedstawiciele są członkami Oddziału zambrowskiego Związku Szlachty Polskiej. Dodatkowo najlepsi uczestnicy – zdobywcy pierwszych trzech miejsc – otrzymali dyplom z odciśniętą w laku pieczęcią Bolesława IV warszawskiego – panującego na ziemi łomżyńskiej w latach 1436-54. Nadania jego dziadka Janusza I i Bolesława IV przyczyniły się do powstania większości okolic szlacheckich na terenie ziemi łomżyńskiej i nurskiej. Pieczęć przygotowana została przez Członka Zarządu Oddziału w Zambrowie Bogdana Laskowskiego.

Krzysztof Dmochowski

Accessibility