Otwarcie rozbudowanej instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

30 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Projekt zrealizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie za kwotę 21 946 212,88 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa wynosi 12 123 865,59 zł. Na zaproszenie Prezesa PGK oraz Burmistrza Miasta Zambrów odpowiedzieli przedstawiciele władz krajowych, wojewódzkich, okoliczne samorządy, przedstawiciele Lasów Państwowych oraz instytucji związanych z ochroną środowiska.

Inwestycja polegała na rozbudowie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze i Gminie Zambrów. Celem strategicznym projektu jest wzrost efektywności gospodarki odpadowej na terenie Zakładu w Czerwonym Borze. Celem głównym projektu jest zwiększenie mocy przerobowych i wydajności produkcyjnej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze. Realizacja projektu poprzez kompleksową modernizację i przebudowę instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze umożliwi wzrost odzysku surowców, a przez to zmniejszenie masy odpadów kierowanych do składowania.

Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego i wzrostu jakości życia mieszkańców terenu 26 gmin obsługiwanych przez Zakład w Czerwonym Borze.

Poniżej zamieszczamy prezentację dotyczącą realizacji rozbudowy, przygotowaną przez PGK Sp. z o.o.

tekst i foto: Karolina Ilczuk

Accessibility