28 czerwca 2021 roku odbyła się promocja tomiku wierszy pn. „Dla nas wciąż świeci słońce. Poeci zambrowskiej muzy”. Mimo, iż publikacja była gotowa już w 2020 roku, dopiero teraz były dogodne warunki aby spotkać się w gronie autorów i wszystkich osób zaangażowanych w wydawnictwo.

Wydawcą tomiku jest Stowarzyszenie „Szansa” w Zambrowie, redaktorem i edytorem wydania jest Jolanta Chrostowska-Sufa, zaś za projekt graficzny odpowiada Krzysztof Grzegorz Sufa-Chrostowski.

Na 74 stronicach publikacji znajdują się utwory następujących poetów: Bożenny Adamkiewicz, Elżbiety Bagińskiej, Adama Barańskiego, Jolanty Chrostowskiej-Sufa, Ireneusza Chylińskiego, Beaty Ciecierskiej, Andrzeja Dobaj, Zbigniewa Teofila Jacha, Zbigniewa Stanisława Katarzyńskiego, Barbary Korytkowskiej, Bolesława Jerzego Kozłowskiego, Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej, Janusza Kuleszy, Bogumiły Leśniewskiej, Bogdana Paca, Bogusławy Pawlak, Janusza Puchalskiego.

Wczorajszego popołudnia Prezes Stowarzyszenia „Szansa” Teresa Szumowska podziękowała wszystkim, dzięki którym wydawnictwo ujrzało światło dzienne. Słowa podziękowania skierowała do: Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego, Kierownik Biura Promocji w Urzędzie Miasta Zambrów Karoliny Ilczuk, Jolanty Chrostowskiej-Sufa oraz Krzysztofa Grzegorza Sufa-Chrostowskiego, Grażyny i Andrzeja Bukowskich, lek. Ewy Rzodkiewicz, redaktor czasopisma „Kontakty” dr Marii Tockiej, redaktor portalu www.zambrow.org Elizie Matejkowskiej, sponsorów oraz wszystkich autorów, którzy udostępnili swoje utwory w niniejszej publikacji.

Promocję tomiku uatrakcyjnił występ instrumentalny w wykonaniu Rafała Gontarskiego oraz Adriana Gosiewskiego.

Accessibility