Inauguracja sezonu kulturalnego 2023/2024

26 listopada 2023 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyła się Inauguracja sezonu kulturalnego 2023/2024. Uroczystość rozpoczęła się od kilkunastominutowego reportażu z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w poprzednim sezonie kulturalnym 2022/2023. Zaprezentowany materiał przybliżył przybyłym gościom wydarzenia kulturalne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury takie jak: konkursy, przeglądy i festiwale, przedstawienia teatralne i kabaretowe, koncerty, wernisaże w Galerii Sztuki “Labirynt”, spotkania w kawiarni “Cafe Muza” oraz działalność Regionalnej Izby Historycznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Następnie głos zabrała dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Marta Konopka, która przywitała gości oraz złożyła podziękowania w szczególności dla: Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów Jacka Olszewskiego, Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Mieczysława Kaczyńskiego, Zakładu Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka jawna w Szumowie oraz wszystkich pracowników, sponsorów i mecenesów kultury.

Jak co roku przyznane zostały statuetki “Kulturalny Zambrów”, nagrody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie dla twórców i animatorów kultury, które w tym roku odebrali: Elżbieta Bagińska oraz zespół Letni Sen.

Tego wieczoru wręczono również Medal Srebrny za Długoletnią Służbę Dyrektorowi Miejskiego Ośrodku Kultury Marcie Konopka. Z wnioskiem o odznaczenie wystąpił do Prezydenta RP Andrzeja Dudy Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

Tuż po części oficjalnej na scenie zaprezentowały się grupy taneczne, które działają w MOK, w tym: Koło Baletowe pod kierunkiem Natalii Ohorodnyk, Arkadiusz Jarosz w występie solowym, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Zambrowskie Kukułeczki” pod kierunkiem Mai Biryckiej i Marcina Tomkiela, reprezentanci Studia Muzycznego ART pod kierunkiem Olgi Dąbrowskiej, Giganci Hip Hopu pod kierunkiem Krzysztofa Twarowskiego, grupy gimnastyki artystycznej przygotowane przez Lilię Grigoryan oraz  grupy mażoretek ENIGMA i chearleaderek pod kierunkiem p. Natalii Witkowskiej.

Na zakończenie wieczoru na scenie zaprezentowała się zespół „Letni Sen” w składzie Beata Borkowska, Michalina Kujawa, Julia Le Hai, Dominika Kuchta i Natalia Wojciechowska.

Accessibility