Nowoczesny kocioł na Biomasę: Inwestycja w Zrównoważoną Energię


         Spółka Miejska Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi oficjalnie uruchomiły nowy kocioł na biomasę podczas uroczystego otwarcia, które odbyło się 19 grudnia 2023 roku. To przełomowe wydarzenie stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonej produkcji energii cieplnej dla miasta Zambrów.

          Projekt “Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej” o wartości 29 481 339,87 PLN został sfinansowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w wysokości 12 746 150,00 PLN. To znaczące wsparcie finansowe umożliwiło przyspieszenie modernizacji istniejącej infrastruktury i wprowadzenie ekologicznych źródeł energii.

          Głównym punktem otwarcia było zwiedzanie zmodernizowanej Zambrowskiej Ciepłowni, gdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć nowy kocioł pracujący na biomasie. Inwestycja ta nie tylko przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale także zwiększa niezależność energetyczną miasta, korzystając z lokalnego źródła surowców.

          W drugiej części spotkania, goście udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, gdzie Burmistrz Miasta Kazimierz Dąbrowski, powitał zgromadzonych i otworzył oficjalne wydarzenie. Spotkanie było doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia innowacji w dziedzinie ciepłownictwa. 

          Podczas uroczystości zabrali głos kluczowi przedstawiciele. Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – Jacek Szymczak, podkreślił wagę nowoczesnych rozwiązań energetycznych, a także ich wpływ na rozwój gospodarczy. Prezes Zarządu Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów, Waldemar Gawkowski, przedstawił szczegóły techniczne inwestycji, zaznaczając korzyści dla społeczności lokalnej.

          Ryszard Fiedorowicz, zastępca dyrektora ZCiW, podziękował wszystkim zaangażowanym w projekt i podkreślił, że nowy kocioł na biomasę to nie tylko krok w kierunku ekologii, ale także inwestycja w lepszą przyszłość dla mieszkańców Zambrów.

          Otwarcie kotła na biomasę w Zambrowie jest doskonałym przykładem, jak innowacyjne podejścia do produkcji energii mogą wspierać cele zrównoważonego rozwoju, jednocześnie tworząc nowe możliwości dla lokalnej społeczności.

Galeria Zdjęć – Facebook Urząd Miasta Zambrów 

Inspektor ds. Promocji Miasta
Marcin Maciejewski

Accessibility