Drukuj

VI Maraton Szosowy Zambrów

20 czerwca 2021 roku, po raz szósty odbył się Maraton Szosowy Zambrów. Impreza wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń sportowych regionu. Ubiegłoroczna impreza nie odbyła się ze względu na epidemię koronawirusa – tegoroczna zaś przyciągnęła ok. 115 rowerzystów, którzy rywalizowali na trasach o czterech długościach.

Stowarzyszenie SPORTEAM wraz z Miastem Zambrów po raz szósty zorganizowało imprezę o zasięgu ogólnopolskim. W maratonie biorą udział profesjonaliści, pasjonaci oraz amatorzy wypoczynku na rowerze. Maraton przeznaczony był dla amatorów turystyki rowerowej jak i dla osób o zacięciu sportowym. Warto dodać, że uczestnicy na przejazd trasy mają do dyspozycji wiele godzin a na trasie bufety.

Trasy zostały wyznaczone na terenie dwóch województw: podlaskiego i mazowieckiego oraz trzech powiatów: zambrowskiego, ostrowskiego i wysokomazowieckiego. Uczestnicy mieli do wyboru cztery dystanse do przejechania: 50 km, 80 km, 140 km oraz 200 km. Na liście startowej znalazło się 115 zawodników, w tym 11 pań. Na zawody zgłosiło się odpowiednio 30 zawodników w pierwszym dystansie (kobiet: 7, mężczyzn: 23), 44 zawodników w drugim (kobiet: 5, mężczyzn: 39), 27 zawodników w dystansie 140 km (kobiet: 0, mężczyzn: 27) oraz 16 kolarzy na dystansie 200 km (kobiet: 0, mężczyzn: 16).

Uczestnicy maratonu wyjeżdżając na trasę dobrze wiedzieli czego mogą się spodziewać – wydane ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami zapowiadało walkę na trasie nie tylko z dystansem, ale i temperaturą, która oscylowała w okolicach 30 st. C.

Uczestnicy maratonu szosowego wyruszali z bieżni Stadionu Miejskiego. Oficjalnego startu wszystkich grup dokonał Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski. W zawodach wzięli udział też osoby znane aktywnego udziału w imprezach rowerowych: nauczyciel Szkoły Podstawowej i prezes Stowarzyszenia Sporteam Andrzej Trochimowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołakach Kościelnych Henryk Rakoczy, wieloletni bramkarz Olimpii Zambrów Andrzej Bart, nauczyciel z Zespołu Szkół nr 1 Krzysztof Boruc a także Radny Powiatu Zambrowskiego Edward Lipiński. Na mecie medale wszystkim uczestnikom wręczał Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski oraz Sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac.

Dużą pomoc w organizacji bezpiecznego przejazdu rowerzystom zapewnili strażacy ochotnicy z Porytego-Jabłoni i Zbrzeźnicy.  Na tzw. bufetach, czyli miejscach gdzie rowerzyści mogli napić się i posilić, pomagali wolontariusze z Zespołu Szkół nr 1 oraz wolotariusze dorośli. Zabezpieczenie medyczne, czyli ratownicy Pogotowie Ratunkowego, przemieszczali się na motorach, dzięki wsparciu motocyklistów z Klubu Motocyklowego „ŻUBR” w Zambrowie.

W tym roku zawodnicy mieli mierzony czas brutto.

Wyniki na stronie: sporteam.zambrow.pl

Pełna galeria zdjęć:

sporteam.zambrow.pl/galeriaI

sporteam.zambrow.pl/galeriaII

Krzysztof Dmochowski

zambrowiacy.pl

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility