Miasto Zambrów pozyskało kolejne środki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Zambrowie

W dniu 08.06.2021r. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski podpisał umowę o dofinansowanie na zadanie dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH +” w Żłobku Miejskim w Zambrowie, ul. Obrońców Zambrowa 6. Zgodnie z umową całkowita wartość zadania wynosi: 390 864,00 zł., wysokość dofinansowania: 32 640,00 zł. Okres realizacji 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobku, a także podwyższenie standardów opieki.

Rezultatem zadania jest zapewnienie funkcjonowania 34 miejsc opieki, utworzonych ze środków wcześniejszej edycji Programu (2018 r.) – moduł 2. Środki zostaną przeznaczone na:

– wynagrodzenie personelu opieki nad dziećmi do lat 3,

– opłaty za dostawę mediów ( m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, ciepła woda, ścieki, ciepła woda, śmieci, usługi telekomunikacyjne),

– utrzymanie czystości,

– koszty pośrednie – koszty obsługi.

Barbara Zawistowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Accessibility