Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” w najbliższą sobotę. Zapraszamy

Łomżyńskie Forum Samorządowe zaprasza na cykl 24 festynów naukowych odbywającej się na terenie subregionu łomżyńskiego pod wspólna nazwą „SamoRządowe Przygody  z Nauką”.  Partnerami pikników są  samorządy należące do ŁFS i Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. 

Spotkania z nauką finansowane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w  ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Ideą projektu jest przedstawianie współczesnej nauki społeczeństwu, udostępnianie informacji oraz wiedzy w celu uzyskania i zwiększania poparcia społeczności lokalnych dla dalszego rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki w regionie i Polsce.

Cel: popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej, promocja nauki polskiej, szkół wyższych województwa podlaskiego, popularyzacja wiedzy na temat polskich naukowców ich innowacji, odkryć i dokonań – wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

W ramach festynów naukowych odbywać się będą wykłady, prelekcje i pokazy, prowadzone przez popularyzatorów nauki, ekspertów oraz wykładowców uczelni wyższych i zaproszonych prelegentów, strefy ze stanowiskami naukowymi, na których będzie można „dotknąć” nauki i wciągnąć się w jej fascynujący świat doświadczeń.

Swoją ofertę będą mogły prezentować samorządy, uczelnie, koła naukowe, studenci, instytucje i organizacje z regionu, związane z nauką i prowadzące działalność popularnonaukową np.: szkoły podstawowe, średnie, uczelnie wyższe poprzez osiągnięcia studentów, wdrożonych innowacji, zastosowanie pomysłów w przemyśle i rolnictwie, prac badawczo rozwojowych.

Tematyka festynów dotyczy wybranych ścieżek tematycznych: humanistycznej, przyrodniczej, społecznej, nauk ścisłych, artystycznej, technicznej, nauki o zdrowiu.

Udział w spotkaniach naukowych będzie najlepszą formą przekazu, w celu przybliżenia mieszkańcom różnych dziedzin nauki.

Udział w piknikach jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Zapraszamy cale rodziny do zabawy .

Accessibility