Przedstawiciele PARP oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego spotkali się z zambrowskimi przedsiębiorcami


W dniu 11 maja 2023 roku w Zambrowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich w obecnej perspektywie 2021-2027. Spotkanie zorganizował Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, przy współudziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

„To spotkanie zostało zorganizowane, aby jak najwięcej przedsiębiorców zachęcić do skorzystania ze środków unijnych, które w obecnej perspektywie są znaczące, chcemy zachęcić firmy aby dalej się rozwijały” – powiedział Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się z programami skierowanymi do sektora MŚP, z którymi zaznajomili: Dariusz Budrowski – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Aneta Zielińska –Sroka Z-ca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Marketingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Izabela Lasota, specjalista ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

„Firmy z Zambrowa od wielu lat aplikują do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z sukcesem, potencjał z subregionu jest olbrzymi” – powiedział Dariusz Budrowski prezes PARP.

W spotkaniu udział wziął Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, który opowiedział o możliwościach oraz preferencjach dla pracodawców w zakresie zatrudnienia skazańców.

Szczegółowo omówiono działania dla przedsiębiorców w ramach: Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

W ramach spotkania umożliwiono przedsiębiorcom konsultacje indywidualne
z ekspertami, podczas których uczestnicy mogli zadawać pytania i uzyskać konkretne informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Wśród zaproszonych ekspertów były również panie
z Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie:  Aneta Radomska – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Agata Głębocka specjalista ds. rozwoju zawodowego, które zapoznały o formach wsparcia przedsiębiorców w ramach programów, które będą wdrażane przez PUP w Zambrowie.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, którzy chętnie uczestniczyli w dyskusji i korzystali z możliwości uzyskania informacji. Organizatorzy zapewnili, że będą kontynuować działania informacyjne i szkoleniowe w celu wsparcia rozwoju biznesu w regionie.

Barbara Zawistowska

Marcin Maciejewski

Urząd Miasta Zambrów 

Accessibility