Podsumowanie z działalności Stowarzyszenia Szansa za rok 2021

Rada Stowarzyszenia Szansa przekazuje informację o działalności, udzielanym naszym podopiecznym  wsparciu i pomocy finansowej. Nasze działania są zgodne z treścią motta: „Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą” (Adam Asnyk), i pozwoliły nam realizować cele statutowe:

 1. rehabilitacja podstawowa
 2. rehabilitacja społeczna przez artterapię
 3. pomoc socjalna dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością oraz seniorów 60+ będących w trudnej sytuacji materialnej
 4. edukacja społeczeństwa
 5. działalność wydawnicza

Ad.1

 • masaże i zabiegi dla 8 osób (7 osób po 10 zabiegów i 1 osoba 30 zabiegów) na kwotę 1.200 zł
 • zakup czytaka (urządzenie do czytania książek słuchając dla osób słabowidzących
  i niewidomych) 670,- zł

Ad.2

 • turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy do Darłówka dla 39 osób
 • wyjazdy do placówek kulturalnych: Karolin (występ „Zespołu Mazowsze”, Łomża (koncert w Filharmonii), Białystok („Wesoła Wdówka” w Filharmonia i Opera) – koszty wyjazdu pokryli uczestnicy
 • udział naszych członków i podopiecznych w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury w Zambrowie
 • imprezy integracyjne: jajeczko – integracyjne spotkanie wielkanocne, spotkanie opłatkowe,   organizowane wspólnie z Kołem Terenowym PZN 70 – lecie Polskiego Związku Niewidomych

Ad.3

 • zapomogi dla 11 osób na ogólną kwotę 16.437 zł
 • paczki z żywnością i chemią  –  26 osób po 100 zł +  71 po 70 zł – 7570 zł
 • zakup węgla dla 2 rodzin 2.756,25 zł
 • pomoc (zakup butów) dla dzieci z Ośrodka Dla Uchodźców w Czerwonym Borze (uczniów Szkoły Podstawowej w Porytym) na kwotę  – 688,04 zł
 • zakup leków podopiecznym na kwotę –   1.790,93,- zł
 • zakup odzieży i obuwia potrzebującemu  – 1.000,- zł

Ad. 4

 • organizowanie szkoleń edukacyjnych: spotkania z psychologiem, dietetykiem, farmaceutą  – dla 2 grup: 20 osób i 30 osób (Ośrodki w Supraślu i Świętej Wodzie)

Ad. 5

 • Promocja tomiku ”Dla nas wciąż świeci słońce. Poeci zambrowskiej muzy” wydanego przez nasze Stowarzyszenie w roku 2020 (ze względu na epidemię COVID promocja odbyła się w 2021). Spotkanie dla 30 osób

Nasze Stowarzyszenie współpracowało z organizacjami :

 • Fundacja SHOM – udział w kiermaszu Charytatywnym Charity Bazar organizowanym na Stadionie Narodowym PGE
 • Fundacja HUMANEO – współorganizowanie szkoleń –  5 grup po 10 osób
 • Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie – współorganizowanie aukcji szopek bożonarodzeniowych. Z licytacji uzyskano sumę 5.640,- zł, uzyskane tą droga środki zostaną przekazane dla osób będących w potrzebie.
 • Współpraca z innymi organizacjami działającymi na terenie powiatu zambrowskiego: Koło terenowe PZN, Centrum Wolontariatu, Klub Seniora, Hufiec Pracy OHP, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Caritas, Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Podpisano:
Teresa Szumowska – przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Szansa

Grażyna Bukowska – zastępca przewodniczącej Rady bStowarzyszenia

Zambrów, 7.01.2022r.

Accessibility