I finał Powiatowego Zambrowskiego konkursu “English Expert”

24 uczniów z sześciu szkół podstawowych powiatu zambrowskiego uczestniczyło w I finale konkursu języka angielskiego pod patronatem starosty zambrowskiego oraz burmistrza Miasta Zambrów, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4.

W środę 14 kwietnia wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych (przeprowadzonych jednocześnie w szkołach macierzystych w dniu 24 marca) uczniowie z klas IV, V, VI, VII i VIII  przez godzinę rozwiązywali zadania, które ułożyli nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Czyżewie, pani Agnieszka Budzeń-Kozłowska oraz nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Zambrowie pan Fabian Dzieżyc.

Uroczyste podsumowanie wyników konkursu, wraz z wręczeniem nagród i dyplomów odbyło się 19 maja w SP nr 4. Powiatowy konkurs „English Expert” swoje korzenie wywodzi z 15 letniej tradycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego o tej samej nazwie, ale organizowanego dla uczniów klas 4-8 tylko ze szkół Zambrowa (pełna lista laureatów w załączeniu). Na bazie doświadczeń, przy akceptacji i wsparciu Starosty Zambrowskiego Stanisława Ożlańskiego, Burmistrza Zambrowa Kazimierza Dąbrowskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 Ryszarda Świderskiego, organizator zdecydował się rozszerzyć zasięg terytorialny rywalizacji na cały powiat zambrowski. Po raz pierwszy finał powiatowy zaplanowany był na kwiecień 2020 roku. Chęć uczestniczenia w takiej formule konkursu wyraziło 10 szkół podstawowych z powiatu. Niestety rozprzestrzeniająca się pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie zarówno eliminacji szkolnych jak i finału. Przy zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych udało się zrealizować w 2021 roku  dwa etapy i „reaktywować” rywalizację o  tytuły laureatów z języka angielskiego wśród uczniów w pięciu kategoriach wiekowych na drugim etapie kształcenia języków obcych.

Warto zaznaczyć, że oprócz wymienionych wyżej fundatorów nagród z zambrowskich samorządów, do grona sponsorów konkursu dołączyła Pani Milena Orłowska, właściciel Hi! School Szkoła Językowa w Zambrowie.

Nagrody i dyplomy rozdano laureatom z miejsc 1-3. Pierwsze miejsce w kategorii klas czwartych zajęła Kornelia Gwiazdowska ze Szkoły Podstawowej nr 4. Drugie miejsce zajął Maciej Rusiecki uczeń Szkoły Podstawowej nr 3, a trzecie Maciej Pajdowski ze Szkoły Podstawowej w Szumowie. W kategorii klas piątych pierwsze miejsce zajęła Amelia Murawski z SP 4, drugie Inga Chrostowska z SP 5, a trzecie Krystian Prokop z SP w Rutkach-Kossakach. Wśród finalistów z klas szóstych najlepszym okazał się Konrad Trela z SP 5, drugie miejsce zajęła Victoria Murawski z SP 4, a trzecie Adam Talacha z SP w Szumowie. W kategorii klas siódmych  pierwsze miejsce  zajął Dawid Sadowski z SP 5,  drugie Ignacy Świerżewski z SP 4, a trzecie ex aequo Hubert Chełski z SP 3 i Vanessa Legacki z SP w Szumowie. Wśród najstarszych uczniów w kategorii klas 8 zwyciężczynią została Dominika Stypułkowska z SP 5, która wyprzedziła Małgorzatę Milewską z SP 4 i Mikołaja Podbielskiego z SP w Szumowie.

Organizator konkursu serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do I finału konkursu „English Expert” tj.: Marcie Piłkowskiej, Bożenie Wiśniewskiej oraz Namr Rashid z SP 3; Sylwii Sakowicz, Karolinie Gawkowskiej, Justynie Olszewskiej z SP 5; Barbarze Głuszcz, Agnieszce Piórkowskiej, Tomaszowi Piórkowskiemu  z SP 4, Pawłowi Leśniewskiemu z SP w Osowcu, Katarzynie Grodzkiej z SP w Rutkach-Kossakach, Magdalenie Jasionek i Magdalenie Staniaszek z SP w Szumowie, Liczymy na dalszą współpracę,  i składamy serdeczne podziękowania wymienionym wyżej fundatorom nagród. Szczególne podziękowania składamy pani Agnieszce Budzeń-Kozłowskiej oraz Fabianowi Dzieżycowi, za przygotowanie testów do dwu etapów konkursu, a także pracę w komisji wraz z Martą Orłowską, Pawłem Leśniewskim i Magdaleną Starzyńską.

tekst: Tomasz Piórkowski

zdjęcia: Marzena Mioduszewska

Accessibility