Konkurs Zambrowska “EKIPA” – sfotografuj swoją Ekipę i zgarnij nagrody

Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Zambrowska “Ekipa”. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę – ich zdjęcie zostanie umieszczone na banerze promocyjnym przy ulicy Ostrowskiej w Zambrowie oraz karton lodów (40 sztuk) Ekipa.  

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.

Celem konkursu jest wyłonienie trzech najbardziej lubianych w serwisie społecznościowym Facebook fotografii prezentujących grupy ludzi na tle miejsc związanych z Zambrowem.

Prosimy zapoznać się się z warunkami uczestnictwa w konkursie zawartymi w Regulaminie oraz FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONKURSU:

Charakterystyka fotografii:

 1. Fotografia kolorowa.
 2. Format: w poziomie, jpg/png.
 3. Zdjęcie musi być wyraźne i niezamazane (zalecamy ustawić w komórce lub aparacie najlepszą możliwą jakość zdjęcia).  
 4. Na fotografii powinna znajdować się grupa ludzi.
 5. W tle fotografii powinno znajdować się jakiekolwiek miejsce, które pozytywnie kojarzy się z Zambrowem.

Warunki uczestnictwa:

 1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Załączniku nr 1 (każda z osób na fotografii wypełnia formularz osobno).
 2. W konkursie biorą udział fotografie  przygotowane w sposób podany w Regulaminie.
 3. Każda grupa może zgłosić jedną fotografię.
 4. Uczestnicy Konkursu oświadczają na piśmie, że fotografie są wynikiem ich indywidualnej pracy twórczej.
 5. Każdy z biorących udział w Konkursie poprzez przekazanie fotografii akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 6. Laureaci Konkursu, w zamian za otrzymaną nagrodę, przenoszą na Organizatora wszelkie prawa autorskie w zakresie używania fotografii na wszystkich polach eksploatacji.
 7. Propozycje konkursowe nie spełniające wymagań nie będą brane pod uwagę.

Miejsce i termin:

 1. Fotografie wraz ze skanami formularzy zgłoszeniowych należy przesłać na adres promocja@zambrow.pl w terminie do 24 maja 2021 roku.

Proces postępowania konkursowego:

 1. Propozycje fotografii, spełniające warunki zawarte w niniejszym Regulaminie, będą poddane 7-dniowemu głosowaniu w serwisie społecznościowym facebook na oficjalnym profilu Burmistrza Miasta Zambrów https://www.facebook.com/Kazimierz-D%C4%85browski-Burmistrz-Miasta-Zambr%C3%B3w-552834744902217
 2. Głosowanie odbędzie się w terminie 26 maj – 1 czerwca 2021 roku.

Zasady przyznawania nagrody:

 1. W konkursie zostanie przyznane miejsce I, II i III. Decyduje ilość zebranych polubień/like`ów.
 2. Decyzja Komisji o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługują od niej odwołania.
 3. Nagrodą dla zdobywców pierwszego miejsca będzie umieszczenie ich fotografii na banerze promocyjnym przy ul. Ostrowskiej w Zambrowie oraz karton lodów (40 sztuk) Ekipa. 
 4. Nagrodą dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca będzie umieszczenie ich fotografii na banerze promocyjnym przy ul. Ostrowskiej w Zambrowie oraz gadżety promocyjne miasta.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez jego rozstrzygnięcia.


Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 czerwca 2021 roku. Wynik konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie internetowej miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz oficjalnym profilu społecznościowym Burmistrza Miasta Zambrów https://www.facebook.com/Kazimierz-D%C4%85browski-Burmistrz-Miasta-Zambr%C3%B3w-552834744902217
 2. Zwycięskie ekipy zostaną zaproszone do gabinetu Burmistrza Miasta Zambrów po odbiór nagrody. Banery zostaną zawieszone w ciągu 14 roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursem można otrzymać drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: promocja@zambrow.pl lub telefonicznie pod numerem 086 271 22 10 wew. 30 w godzinach 7.30-15.30.

Zapraszamy do zabawy i czekamy na wasze EKIPOWE FOTY 🙂

Accessibility