24 sierpnia w kawiarni „Café Muza” przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyło się spotkanie władz samorządowych Miasta Zambrów z przedstawicielami Spółki EMKA z Żyrardowa, która złożyła do Urzędu Miasta Zambrów wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zakładu do odzysku energii z opadów o wydajności 400 kg/h na działkach prywatnych mieszczących się przy ulicy Przemysłowej w Zambrowie.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski, który po słowach wstępu i przywitania poprosił o wystąpienie  Prezesa spółki EMKA Krzysztofa Rdesta, który przedstawił aspekty techniczne, społeczne i ekologiczne planowanej inwestycji. Na zakończenie swojego wystąpienia zaproponował wizytę w zakładzie prowadzonym przez firmę EMKA.

W dalszej części spotkania obecni radni i mieszkańcy Zambrowa zadawali pytania.

Swój głos podczas spotkania zabrał Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, który podkreślił, że wymiar obecnej inwestycji ma dwa aspekty: formalno-prawny oraz społeczny. Zadeklarował, że będzie dbać o interesy mieszkańców, którzy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec planowanej inwestycji.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Miasta Zambrów odczytał oświadczenie, w którym Radni Rady Miasta Zambrów wyrazili swój sprzeciw w sprawie budowy zakładu do odzysku energii z odpadów na terenie miasta Zambrów. Treść oświadczenia wraz z podpisami radnych umieszczono pod artykułem.

Karolina Ilczuk

Transmisje ze spotkania można obejrzeć pod linkami poniżej:

oraz

Oświadczenie Radnych Rady Miasta Zambrów:

Accessibility