Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie obchodziła 60-lecie istnienia


Dnia 20 października 2023 roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie obchodziła 60-lecie istnienia. Na wstępie głos zabrał Dyrektor Ryszard Świderski, który przywitał wszystkich gości następnie przedstawił krótkie informacje o szkole: „Na dzień 20 października do szkoły uczęszcza 735 uczniów w 31 oddziałach klasowych w tym 8 klas integracyjnych. 28 naszych uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 1 realizuje nauczanie indywidualne, 42 uczniów posiada status uchodźcy z Ukrainy, a 7 status obcokrajowca (Ukraina i Wietnam).”

Podczas jubileuszu, Dyrektor Ryszard Świderski podzielił się informacją, że wiele aktywności jubileuszowych przyniosło radość i zaangażowanie społeczności szkolnej. W ramach konkursu na nadanie nazw dębom, które zostały zasadzone na terenie szkoły, zwyciężyła propozycja klasy Vb, która zaproponowała następujące nazwy: “Dąb od Pana Burmistrza – Dąb Gospodarności”, “Dąb od Dyrekcji – Dąb Satysfakcji”, “Dąb od Rodziców – Dąb Wdzięczności”, “Dąb od Pracowników – Dąb Spełnienia”, “Dąb od uczniów – Dąb Marzeń”, a także “Dąb od Przyjaciół Szkoły – Dąb Wspomnień”. W trakcie obchodów przeprowadzono również akcje: “Sztafeta 60×60”, “Pocztówki na 60-lecie szkoły”, “Konkurs Plastyczny Moja Szkoła”, “Konkurs Matematyczny 60 zadań na 60-lecie”, oraz zorganizowano wystawę pamiątek i zdjęć. Dla gości przygotowano wyjątkową foto-książkę z ostatnich dziesięciu lat.

W ramach działalności telewizji szkolnej, uczniowie pod opieką swoich nauczycieli przygotowali inspirujący film, który zawiera wywiady z obecnymi i byłymi nauczycielami, a także z dumnie reprezentującymi szkołę absolwentami.

Po projekcji filmu, głos oddano gościom. Wśród nich byli Burmistrz Miasta Zambrów – Kazimierz Dąbrowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie – Marta Konopka, a także przedstawiciele Rady Rodziców oraz przedstawiciele miejskich placówek oświatowych.

Inspektor ds. promocji miasta
Marcin Maciejewski 

Filmu zaprezentowanego w czasie uroczystości
Accessibility