W dniu 20 września 2019 roku w naszym mieście odbyła się akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA organizowana pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”, która  wpisała  się już  na stałe w kalendarz ekologicznych wydarzeń roku w mieście  Zambrów.

Sprzątanie świata odbyło się przede wszystkim dzięki aktywności dzieci i młodzieży szkolnej. Swój udział zadeklarowało 14 placówek edukacyjnych, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe, i szkoły średnie. W tym roku do udziału w akcji zaproszono także Niepubliczne Przedszkole „Jagódki”. W akcji uczestniczyło   ok. 420 osób.

Przeprowadzono selektywną zbiórkę odpadów.  Uczestnicy zbierali nieczystości do worków przeznaczonych na: szkło,  metale i odpady plastikowe, papier oraz  odpady zmieszane. Najmłodsi uczestnicy akcji sprzątali najbliższe otoczenie swoich placówek, starsi uczniowie zbierali odpady na przydzielonych obszarach miasta. Łącznie zebrano ok. 150 kg odpadów, w tym głównie: papier, opakowania plastikowe, folie i szkło. Nagrodą za udział i zaangażowanie są nagrody książkowe oraz pomoce dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza Miasta dla każdej placówki biorącej udział w akcji.

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest wytworzenie odpadów, prowadzenie selektywnej zbiórki i recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

 

Wioleta Klimowicz
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Zambrów

Galeria zdjęć z akcji Sprzątanie Świata 2019

 

 

Accessibility