„Myślę, więc nie śmiecę”, pod takim hasłem odbyła się 28 edycja ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata, której celem było posprzątanie naszego miasta i zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży szkolnej. To wydarzenie wpisało się  na stałe w ekologiczny kalendarz naszego miasta.

W tym roku akcje przeprowadzono dn. 24 września 2021 r. Swój udział zadeklarowało 13 placówek edukacyjnych, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie. W akcji uczestniczyło ok. 500 osób.

Uczestnicy zostali wyposażeni w worki do selektywnej zbiórki odpadów i rękawice jednorazowe. Zbierane nieczystości trafiały do worków przeznaczonych na: szkło, metale i odpady plastikowe, papier oraz odpady zmieszane. Dzieci chętnie przystąpiły do  zbiórki śmieci. Przedszkolaki sprzątały najbliższe otoczenie swoich placówek, starsi zbierali odpady na przydzielonych obszarach miasta. Łącznie zebrano ok. 180 kg odpadów, w tym głównie: papier, kartony, opakowania plastikowe i butelki szklane.

W związku z tym, że do udziału w akcji Miasto Zambrów co roku zaprasza szkoły powiatowe, Zarząd Powiatu przekazał 500 zł celem dofinasowania wyposażenia uczestników w rękawice i worki.

Nagrodą za udział są książki i pomoce dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza Miasta Zambrów  dla każdej placówki edukacyjnej.

Akcja miała na celu pokazanie uczestnikom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi. Dziękujemy wszystkim za czynny udział w akcji oraz za troskę o nasze wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko.

Wioleta Klimowicz
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miasta Zambrów

Accessibility