Urząd Miasta Zambrów prowadzi badania ankietowe wśród mieszkańców miasta. Projekt badawczy jest częścią prac związanych z przygotowaniem „Strategii rozwoju Zambrowa na lata 2022-2032”.

Link do ankiety:
Miasto Zambrów w opinii swoich mieszkańców – ankieta z Webankieta.pl

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą grupie ekspertów do przygotowania założeń dokumentu. Jej wypełnienie zajmuje  około 10 minut.  

Pana/Pani udział w badaniu jest niezwykle ważny, gdyż pozwoli władzom miasta dostosować projektowane kierunki rozwoju Zambrowa do potrzeb zamieszkującej ją społeczności.

Dziękujemy!

Kierownik zespołu badawczego 

prof. Ewa Glińska

e-mail: ewaglinska2@gmail.com

Accessibility