Drukuj
W środę 5 grudnia w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury Burmistrz Miasta Kazimierz Dąbrowski  spotkał się z mieszkańcami Zambrowa.

Spotkanie było okazją do omówienia funkcjonowania miasta, sprawozdania z wykonanych inwestycji i remontów w roku bieżącym oraz przedstawienia planu przedsięwzięć na 2019 rok. Burmistrz poinformował także o zmianach w ustawie o samorządzie gminnym.

W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady Miasta Jacek Olszewski, Wiceprzewodniczący Tomasz Kosek, Zastępca Burmistrza – Bogdan Kamiński, Zastępca Dyrektora PGK – Zenobia Dzieżyc, Prezes Zarządu Nieruchomościami – Stefan Wojno, Prezes Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zbigniew Korzeniowski, Prezes ZMK – Józef Przeździecki, Dyrektor MOPSu – Janina Komorowska, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Mariusz Głębocki, przedstawiciele mediów lokalnych oraz mieszkańcy Zambrowa.

Poniżej galerii zamieszczamy szczegółowe informacje ze spotkania.

 

Realizacja inwestycji i remontów w 2018 roku

 BUDOWA I REMONT DRÓG MIEJSKICH

 1. Remont ulicy Kościuszki

– przetarg wygrała firma SIAULIU PLENTAS Sp. z o.o. oddział w Polsce za kwotę 790.000 zł

– kanalizację deszczową wykonała spółka ZCiW za kwotę 129.571 zł

– w ramach remontu zostało przebudowane:

 • sieć wodociągowa i kanalizacyjno-sanitarna
 • zasilanie energetyczne domów
 • oświetlenie uliczne

– została założona nowa sieć gazowa

– termin zakończania 30.10.2018r.

 1. Budowa nowej ulicy nad rzeką Jabłonką

– przetarg wygrała firma Plumbers M.Bachera z Zambrowa za kwotę 2. 170, 300 zł

– zakres prac:

 • droga miejska o długości 502 m
 • chodnik i ścieżki rowerowe
 • oświetlenie uliczne
 • przejście pod mostem
 • ciąg pieszy do ulicy Wodnej
 • remont parkingu przy ulicy Ostrowskiej

– termin wykonania z dnia 15.11.2018r. został przesunięty na dzień 31.05.2019r.

 1. Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych

– przy ulicy Chopina za kwotę 316.677 zł, który wykonała firma usługi drogowo – budowlane A. Kumycza. Termin wykonania do 30.09.2018r.

– przy ulicy Podedwornego, który  wykonała firma Plumbers M.Bachera z Zambrowa za kwotę 83. 000 zł. Termin wykonania do 15.11.2018r.

 1. Wykonanie remontu ulicy H.Kulbata

– przetarg  wygrała firma Plumbers M.Bachera z Zambrowa za kwotę 94.748 zł

– termin wykonania do 22.10.2018r.

 1. Budowa chodnika – ciąg pieszy przy Zalewie

– przetarg wygrała firma usługi kamieniarsko – budowlane Ferenc Andrzej  za kwotę 158.259, 80 zł

 

INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH

 1. Adaptacja budynku SP nr 5 na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 5 i Miejskiego Żłobka

– w wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęła jedna oferta firmy EUROMAX z Szumowa, której właścicielem jest Krzysztof Rokicki

– oferta była na kwotę 6.389 259,70 zł z terminem wykonania do 31.08.2018r.

– prace zewnętrzne rozpoczęły się w kwietniu br., a prace wewnętrzne 29 maja 2018r.

– roboty dodatkowe wyniosły 1. 171 748,68 zł

– dofinansowanie inwestycji:

 • RPO WP – 1.189 839,67 zł
 • Program Maluch+ (34 miejsca) – 517.366 zł

– wyposażenie placówek – 398.064 zł w tym:

 • Przedszkole – 319.395 zł
 • Żłobek – 78.669 zł

– MP nr 5 dysponuje 11 salami dydaktycznymi wraz z zapleczem dla około 275 dzieci

– Miejski Żłobek dysponuj 6 salami wraz z zapleczem dla około 110 dzieci.

 1. Termomodernizacja budynku MG nr 1 i SP nr 5 i dostosowanie do potrzeb SP nr 5

– termomodernizacja – 1. 354, 400zł

– ogrodzenie budynku – 45.999 zł

– plac zabaw – 199.836 zł

 1. Zakup pieców konfekcyjno – parowych dla placówek oświatowych

– zakup pieców do Miejskich Placówek Oświatowych / MP3, SP4, SP5/ za łączną  kwotę 150.000 zł.

 

MAŁA REWITALIZACJA CZĘŚCI POKOSZAROWEJ MIASTA

 1. Remont ulicy dojazdowej do SP nr 3 przy budynkach ulica Magazynowa nr 5 i nr 7

– przetarg wygrała firma usługi drogowo – budowalne A. Kumycza z Zambrowa za kwotę 356.700zł

– termin wykonania 31.05.2018r.

– zakres prac: wymiana chodników, nowa nawierzchnia drogowa z progami spowalniającymi i nowe oświetlenie uliczne

 1. Budowa parkingu przy ulicy Wojska Polskiego 43

– inwestycje wykonała firma PROBUK B. Mściwujewska za kwotę 265.823, 39 zł

– termin zakończenia 30.09.2018r.

– 453 m2 nawierzchni parkingowej

 1. Budowa komórek, parkingów i nowych dróg dojazdowych przy ulicy Magazynowej 2

– przetarg wygrała firma PLUMBERS M. Bachera z Zambrowa za kwotę 989.900 zł

– termin wykonania został przesunięty na 24.12.2018r.

– zakres prac:

 • budowa nowych komórek dla mieszkańców bloku Magazynowa nr 2
 • budowa nowego parkingu na około 60 miejsc
 • przebudowa dróg dojazdowych z budową zatok
 • założenie nowego oświetlenia ulicznego

 

INWESTYCJE SŁUŻĄCE POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA W NASZYM MIEŚCIE

 1. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych

– wykonawca po ogłoszeniu przetargu została firma Rzońca Sp z o.o. z Łomży za kwotę 1.244, 334 zł

– dofinansowanie z RPO WP 899. 847 zł

– środki własne /wpłaty mieszkańców/ 344.486 zł

– dofinansowanie wyniosło 62,3%

– w wyniku tego projektu 82 mieszkańców naszego miasta skorzystało z wymiany

– zakończenie inwestycji 10 listopada 2018r.

 1. Modernizacja oświetlenia ulic

– projekt zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu RPO WP

 • dotacja RPO – 1.561, 883 zł
 • wkład własny – 615.000 zł

– w wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie tego zadania wpłynęło 5 ofert

– została wybrana firma INIT-EK J.A. Chanczewski z Sokółki, która zadeklarowała kwotę 2.121, 750 zł

– w ramach tej modernizacji zostanie wykonane:

 • wymiany istniejących opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne oprawy ledowe – 1575 sztuk
 • wymiana wysięgników – 745 sztuk
 • wymiana skorodowanych słupów – 45 sztuk

– termin zakończenia umowy 15.11.2018r.

 1. Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych

– wykonawcą instalacji była firma EKOEnergia Polska Sp. z o.o. z Kielc

– wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2.052 420,00 zł

– kwota dofinansowania: 1.406 250,00 zł

– okres realizacji projektu: 20.04.2018 r. – 16.11.2018 r.

– umowa podpisana jest na 125 instalacji, wpłaty dokonało 114 beneficjentów projektu

 1. System monitoringu jakości powietrza

– zostały zakupione w wyniku przetargu dwa urządzenia do pomiaru jakości powietrza za kwotę 14.661,60 zł, w tym: dotacja – 11.729zł, środki własne – 2.932 zł

– czujniki będą zintegrowane ze stroną internetową Miasta Zambrów gdzie będą się ukazywały wyniki pomiaru

– czujniki będą zlokalizowane na budynkach SP nr 4 i MP nr 5

 1. Budowa placów zabaw i modernizacja starych

– w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę „Otwartych stref aktywności” złożyliśmy dwa wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100. 000 zł

– zostały wybudowane dwie „strefy”:

 • przy ulicy 71 Pułku Piechoty 6 – 115.929 zł
 • przy ulicy Wojska Polskiego 41 – 112.295 zł

– każda strefa składa się z: placu zabaw, części rekreacyjnej – urządzenia do ćwiczeń, części wypoczynkowej – ławeczka i stolik z siedzeniami

– modernizacja placu zabaw przy ulicy Cmentarnej

 • koszt urządzeń i wymiany starych zabawek wyniósł 679, 99 zł
 1. Urządzenia do ćwiczeń w parku przy SP nr 3 – 28.500 zł

– urządzenia zakupiono za kwotę 13.259, 70 zł

– wykonano również utwardzenie i montaż za kwotę 15.322, 12 zł

 1. Realizacja programu usuwania azbestu

– koszty do poniesienia – 28.922 zł, w tym:

 • dotacja z WFOŚiGW – 8.200 zł
 • środki z budżetu miasta w 2018 – 20.722 zł

– ilość mieszkańców, którzy skorzystali w tym roku z tego programu: 35 osób fizycznych i 7 ogrodów działkowych

 

ZIELEŃ MIEJSKA

 1. Renowacja skweru przy drodze dojazdowej do SP nr 3

– inwestycja wykonała firma PROBUK B. Mściwujewska za kwotę 146.894, 67 zł

– prace zostały zakończone zgodnie z umowa w dniu 31.07.2018

 1. Urządzenie ronda przy ulicach 71 Pułku Piechoty, Grabowska oraz Jana Pawła II

– Zakład Zieleni Jarosława Dłużniewskiego

– kwota: 37. 436,01 zł

 1. Realizacja programu „Zielony Zambrów” – 134.725 zł

– dotację na realizację zadań otrzymali w I naborze:

 • Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa na kwotę 75.000 zł
 • Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu miasta na łączną kwotę 13. 725 zł
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadzieja na kwotę 46.026 z
 1. Realizacja programu „Zielony Ogród”

– dotację na realizację zadań otrzymali w I naborze:

 • Jutrzenka – 25.000 zł (ul. Ogrodowa)
 • Obrońców Zambrowa – 20.000 zł (ul. Białostocka)
 • Zatorze – 20.000 zł (ul. Wądołkowska)
 • Stokrotka – 20.000 zł (ul. Stokrotki)
 • Niezapominajka – 16.000 zł (ul. Wądołkowska)
 • Kościuszki – 20.000 zł (Al. Wojska Polskiego)
 • Pod Długoborzem – 25.000 zł (Al. Wojska Polskiego)

– w II naborze dotację otrzymał ogród działkowy Pod Długoborzem na kwotę 16.632 zł

 

DBAŁOŚĆ O MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

 1. Budowa pomnika Ofiar Katynia

– utwardzenie terenu przy kaplicy i przy pomniku–5.339 zł

– budowa pomnika Ofiar Katynia – 76.600 zł

– pomnik został odsłonięty i poświęcony dnia 22.04.2018r.

– inwestycję wykonała firma Andrzeja Bałazego

 1. Pogrzeb Kapitana Władysława Dąbrowskiego

– 11 maja 2018r. odbyło się pożegnanie oficera SGO „Narew” kpt. Władysława Dąbrowskiego, dowódcy                     I komp. ckm 71 pp oraz nieznanego żołnierza, poległych w 1939 roku w rejonie Zambrowa

 

REMONT BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

– prace remontowo – budowlane przeprowadzają dwie firmy: Zakład Remontowo Budowlany Artur Łuniewski i Balik Budownictwo – Dariusz Balik

– całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 874 400 00 zł, w tym:

 • dofinansowanie 654.400, 00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • wkład własny 220.000, 00 zł

– obecnie trwa pierwszy etap tej inwestycji, w którym przeprowadzane są: roboty rozbiórkowe, wykonanie izolacji pionowej i drenażu wokół budynku, docieplenie dachu i ścian, tynki mozaikowe i montowanie opaski z płyt betonowych.

– w drugim etapie inwestycji rozpoczną się prace wykończeniowe, w tym malowanie ścian i sufitów, ułożenie gresu i nawierzchni bocznych schodów i tarasu,   a także instalację klimatyzacji.  Obiekt zostanie wyposażony również w nowy sprzęt komputerowy oraz meble.

– inwestycję prowadzi MOK

 

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE SPÓŁKI KOMUNALNE

 1. ZCiW Sp z o.o.

Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej

a) zakres projektu obejmuje:

– budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 2,4 MWat i mocy cieplnej 3,0 MWat  w oparciu o spalanie gazu ziemnego,

– budowę przyłącza cieplnego o długości ok. 550mb do Pływalni Miejskiej, która będzie odbiorcą ciepła z wysokosprawnej kogeneracji

– budowę linii kablowej o długości ok. 2 000 mb do zasilenia energią elektryczną odbiorców ZCiW, tj. SUW, studni głębinowych oraz Pływalni Miejskiej.

b) kwota – 400, 000 zł w tym:

– dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 3.137, 268 zł

– współfinansowanie z Programu Priorytetowego „5.8.2. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” na kwotę 5. 709, 000 zł

– środki ZCiW –  2.553, 732 zł

c) termin zakończenia prac do 31.12.2018r.

Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej

a) zakres projektu obejmuje:

– kocioł wodny o mocy 8 MW na biomasę (biomasę leśną) z instalacjami, urządzeniami współpracującymi, AKPiA oraz układem sterowania Ciepłowni

– system podawania paliwa z magazynem i sprzętem (w tym rębak i ładowarka kołowa)

– komin

– podłączenie źródła do sieci przesyłowej tj. miejskiej sieci ciepłowniczej

b) kwota – 14.200, 000 zł w tym:

– dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 6. 057 600 zł

– współfinansowanie z Programu Priorytetowego „5.8.2. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki na kwotę 8. 142, 400 zł

c) termin zakończenia prac do 31.12.2020r.

2. PGK Sp. z o.o.

 • Modernizacja zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Czerwonym Borze – rozbudowa sortowni

– projekt realizowany jest w ramach PRO WP oś priorytetowa VI ochrona środowiska, działanie 6.1. – efektywny system gospodarowania odpadami.

– dzięki rozbudowie zakładu:

 • zmniejszy się ilość odpadów kierowanych na składowisko do 3000 ton rocznie, co oznacza redukcję do 9 % w stosunku do masy przyjętych odpadów (obecnie około 50%)
 • zwiększy się moc przerobowa zakładu w części mechanicznej z 27.000 ton/rok do 30.000 ton/rok a w części biologicznej z 13.800 ton/rok o 16.000 ton/rok

– dzięki zastosowaniu separatorów fotooptycznych w sortowni będzie można uzyskać i przekazać do recyklingu wymagane przepisami prawa 50% masy odpadów opakowaniowych.

– koszt inwestycji – 24.388, 021 zł

– planowany termin realizacji inwestycji 2 lata

 

 Zadania inwestycyjno-remontowe
ujęte w projekcie budżetu miasta na 2019 rok

 1. Budowa ulicy Spacerowej – 1 mln zł.
  • Zadanie 2-letnie
  • Rozpoczęcie w 2018 roku – 680 tys. zł
  • Zakres wykonywanych prac:
 • Ulica łącząca ulicę Ostrowską z ulicą Willową o szer. 6,5 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5 m wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową,
 • Ciąg pieszo-rowerowy od ul. Wodnej do ul. Ostrowskiej oraz przejście pod mostem,
 • Remont parkingu przy ulicy Ostrowskiej.
 1. Budowa drogi w zakresie 01 KD, 02 KD i 03 KD wraz
  z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową (pomiędzy ulicami Pileckiego i Sienkiewicza – 500 tys. zł.
 2. Utwardzenie terenu przy ulicy Łomżyńskiej i ulicy Wilsona – 150 tys. zł.
 3. Zakończenie adaptacji budynku po SP nr 5 na potrzeby utworzenia MP nr 5 i Żłobka Miejskiego – 500 tys. zł.
 4. Zakończenie programu modernizacji źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych – 262 600 zł.
 5. Budowa oświetlenia odcinka ulicy Białostockiej od ulicy Wiśniowej do granicy miasta – 325 tys. zł.
 6. Przebudowa oświetlenia dróg wewnętrznych między ulicą Magazynową a ul. Elektryczną na linie kablowe – 100 tys. zł.
 7. Przebudowa oświetlenia drogi wewnętrznej za budynkami Al. Wojska Polskiego 44-50 na linie kablowe – 100 tys. zł.
 8. Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Pileckiego, Sadowa i Białostocka – 100 tys. zł.
 9. Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Orzeszkowej, Prusa i Żeromskiego – 250 tys. zł.
 10. Przebudowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód deszczowych z budynku ul. Plac Sikorskiego 2 – 50 tys. zł.
 11. Zakup pieców konwekcyjno-parkowych do SP nr 5 i MP nr 5 – 100 tys. zł.
 12. Wykonanie dokumentacji technicznej pod przyszłe inwestycje:
  • Rewitalizacja terenu przy budynkach Al. Wojska Polskiego Nr 54 i 58 – 30 tys. zł,
  • Budowa Sali sportowej w wymiarach 40 x 20 m przy SP nr 3,
  • Wykonanie budowy drogi i sieci związanych z przygotowaniem terenów inwestycyjnych leżących przy ulicy Białostockiej,
  • Wykonanie termomodernizacji sali sportowej przy MP nr 5 wraz z zapleczem i urządzenie dwóch sal do wychowania przedszkolnego.

 

Zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

 1. Kadencja Rady i Burmistrza trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.
 2. Rada Miasta będzie rozpatrywała Raport o stanie gminy oraz podejmowała uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.
 3. W strukturach Rady, oprócz innych komisji, będzie ustawowo funkcjonowała Komisja skarg, wniosków
  i petycji.
 4. Obrady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
 6. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Karolina Ilczuk

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility