W środę 5 grudnia w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury Burmistrz Miasta Kazimierz Dąbrowski  spotkał się z mieszkańcami Zambrowa.

Spotkanie było okazją do omówienia funkcjonowania miasta, sprawozdania z wykonanych inwestycji i remontów w roku bieżącym oraz przedstawienia planu przedsięwzięć na 2019 rok. Burmistrz poinformował także o zmianach w ustawie o samorządzie gminnym.

W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady Miasta Jacek Olszewski, Wiceprzewodniczący Tomasz Kosek, Zastępca Burmistrza – Bogdan Kamiński, Zastępca Dyrektora PGK – Zenobia Dzieżyc, Prezes Zarządu Nieruchomościami – Stefan Wojno, Prezes Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zbigniew Korzeniowski, Prezes ZMK – Józef Przeździecki, Dyrektor MOPSu – Janina Komorowska, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Mariusz Głębocki, przedstawiciele mediów lokalnych oraz mieszkańcy Zambrowa.

Poniżej galerii zamieszczamy szczegółowe informacje ze spotkania.

 

Realizacja inwestycji i remontów w 2018 roku

 BUDOWA I REMONT DRÓG MIEJSKICH

 1. Remont ulicy Kościuszki

– przetarg wygrała firma SIAULIU PLENTAS Sp. z o.o. oddział w Polsce za kwotę 790.000 zł

– kanalizację deszczową wykonała spółka ZCiW za kwotę 129.571 zł

– w ramach remontu zostało przebudowane:

 • sieć wodociągowa i kanalizacyjno-sanitarna
 • zasilanie energetyczne domów
 • oświetlenie uliczne

– została założona nowa sieć gazowa

– termin zakończania 30.10.2018r.

 1. Budowa nowej ulicy nad rzeką Jabłonką

– przetarg wygrała firma Plumbers M.Bachera z Zambrowa za kwotę 2. 170, 300 zł

– zakres prac:

 • droga miejska o długości 502 m
 • chodnik i ścieżki rowerowe
 • oświetlenie uliczne
 • przejście pod mostem
 • ciąg pieszy do ulicy Wodnej
 • remont parkingu przy ulicy Ostrowskiej

– termin wykonania z dnia 15.11.2018r. został przesunięty na dzień 31.05.2019r.

 1. Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych

– przy ulicy Chopina za kwotę 316.677 zł, który wykonała firma usługi drogowo – budowlane A. Kumycza. Termin wykonania do 30.09.2018r.

– przy ulicy Podedwornego, który  wykonała firma Plumbers M.Bachera z Zambrowa za kwotę 83. 000 zł. Termin wykonania do 15.11.2018r.

 1. Wykonanie remontu ulicy H.Kulbata

– przetarg  wygrała firma Plumbers M.Bachera z Zambrowa za kwotę 94.748 zł

– termin wykonania do 22.10.2018r.

 1. Budowa chodnika – ciąg pieszy przy Zalewie

– przetarg wygrała firma usługi kamieniarsko – budowlane Ferenc Andrzej  za kwotę 158.259, 80 zł

 

INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH

 1. Adaptacja budynku SP nr 5 na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 5 i Miejskiego Żłobka

– w wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęła jedna oferta firmy EUROMAX z Szumowa, której właścicielem jest Krzysztof Rokicki

– oferta była na kwotę 6.389 259,70 zł z terminem wykonania do 31.08.2018r.

– prace zewnętrzne rozpoczęły się w kwietniu br., a prace wewnętrzne 29 maja 2018r.

– roboty dodatkowe wyniosły 1. 171 748,68 zł

– dofinansowanie inwestycji:

 • RPO WP – 1.189 839,67 zł
 • Program Maluch+ (34 miejsca) – 517.366 zł

– wyposażenie placówek – 398.064 zł w tym:

 • Przedszkole – 319.395 zł
 • Żłobek – 78.669 zł

– MP nr 5 dysponuje 11 salami dydaktycznymi wraz z zapleczem dla około 275 dzieci

– Miejski Żłobek dysponuj 6 salami wraz z zapleczem dla około 110 dzieci.

 1. Termomodernizacja budynku MG nr 1 i SP nr 5 i dostosowanie do potrzeb SP nr 5

– termomodernizacja – 1. 354, 400zł

– ogrodzenie budynku – 45.999 zł

– plac zabaw – 199.836 zł

 1. Zakup pieców konfekcyjno – parowych dla placówek oświatowych

– zakup pieców do Miejskich Placówek Oświatowych / MP3, SP4, SP5/ za łączną  kwotę 150.000 zł.

 

MAŁA REWITALIZACJA CZĘŚCI POKOSZAROWEJ MIASTA

 1. Remont ulicy dojazdowej do SP nr 3 przy budynkach ulica Magazynowa nr 5 i nr 7

– przetarg wygrała firma usługi drogowo – budowalne A. Kumycza z Zambrowa za kwotę 356.700zł

– termin wykonania 31.05.2018r.

– zakres prac: wymiana chodników, nowa nawierzchnia drogowa z progami spowalniającymi i nowe oświetlenie uliczne

 1. Budowa parkingu przy ulicy Wojska Polskiego 43

– inwestycje wykonała firma PROBUK B. Mściwujewska za kwotę 265.823, 39 zł

– termin zakończenia 30.09.2018r.

– 453 m2 nawierzchni parkingowej

 1. Budowa komórek, parkingów i nowych dróg dojazdowych przy ulicy Magazynowej 2

– przetarg wygrała firma PLUMBERS M. Bachera z Zambrowa za kwotę 989.900 zł

– termin wykonania został przesunięty na 24.12.2018r.

– zakres prac:

 • budowa nowych komórek dla mieszkańców bloku Magazynowa nr 2
 • budowa nowego parkingu na około 60 miejsc
 • przebudowa dróg dojazdowych z budową zatok
 • założenie nowego oświetlenia ulicznego

 

INWESTYCJE SŁUŻĄCE POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA W NASZYM MIEŚCIE

 1. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych

– wykonawca po ogłoszeniu przetargu została firma Rzońca Sp z o.o. z Łomży za kwotę 1.244, 334 zł

– dofinansowanie z RPO WP 899. 847 zł

– środki własne /wpłaty mieszkańców/ 344.486 zł

– dofinansowanie wyniosło 62,3%

– w wyniku tego projektu 82 mieszkańców naszego miasta skorzystało z wymiany

– zakończenie inwestycji 10 listopada 2018r.

 1. Modernizacja oświetlenia ulic

– projekt zostanie zrealizowany dzięki dofinansowaniu RPO WP

 • dotacja RPO – 1.561, 883 zł
 • wkład własny – 615.000 zł

– w wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie tego zadania wpłynęło 5 ofert

– została wybrana firma INIT-EK J.A. Chanczewski z Sokółki, która zadeklarowała kwotę 2.121, 750 zł

– w ramach tej modernizacji zostanie wykonane:

 • wymiany istniejących opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne oprawy ledowe – 1575 sztuk
 • wymiana wysięgników – 745 sztuk
 • wymiana skorodowanych słupów – 45 sztuk

– termin zakończenia umowy 15.11.2018r.

 1. Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych

– wykonawcą instalacji była firma EKOEnergia Polska Sp. z o.o. z Kielc

– wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 2.052 420,00 zł

– kwota dofinansowania: 1.406 250,00 zł

– okres realizacji projektu: 20.04.2018 r. – 16.11.2018 r.

– umowa podpisana jest na 125 instalacji, wpłaty dokonało 114 beneficjentów projektu

 1. System monitoringu jakości powietrza

– zostały zakupione w wyniku przetargu dwa urządzenia do pomiaru jakości powietrza za kwotę 14.661,60 zł, w tym: dotacja – 11.729zł, środki własne – 2.932 zł

– czujniki będą zintegrowane ze stroną internetową Miasta Zambrów gdzie będą się ukazywały wyniki pomiaru

– czujniki będą zlokalizowane na budynkach SP nr 4 i MP nr 5

 1. Budowa placów zabaw i modernizacja starych

– w ramach programu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę „Otwartych stref aktywności” złożyliśmy dwa wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100. 000 zł

– zostały wybudowane dwie „strefy”:

 • przy ulicy 71 Pułku Piechoty 6 – 115.929 zł
 • przy ulicy Wojska Polskiego 41 – 112.295 zł

– każda strefa składa się z: placu zabaw, części rekreacyjnej – urządzenia do ćwiczeń, części wypoczynkowej – ławeczka i stolik z siedzeniami

– modernizacja placu zabaw przy ulicy Cmentarnej

 • koszt urządzeń i wymiany starych zabawek wyniósł 679, 99 zł
 1. Urządzenia do ćwiczeń w parku przy SP nr 3 – 28.500 zł

– urządzenia zakupiono za kwotę 13.259, 70 zł

– wykonano również utwardzenie i montaż za kwotę 15.322, 12 zł

 1. Realizacja programu usuwania azbestu

– koszty do poniesienia – 28.922 zł, w tym:

 • dotacja z WFOŚiGW – 8.200 zł
 • środki z budżetu miasta w 2018 – 20.722 zł

– ilość mieszkańców, którzy skorzystali w tym roku z tego programu: 35 osób fizycznych i 7 ogrodów działkowych

 

ZIELEŃ MIEJSKA

 1. Renowacja skweru przy drodze dojazdowej do SP nr 3

– inwestycja wykonała firma PROBUK B. Mściwujewska za kwotę 146.894, 67 zł

– prace zostały zakończone zgodnie z umowa w dniu 31.07.2018

 1. Urządzenie ronda przy ulicach 71 Pułku Piechoty, Grabowska oraz Jana Pawła II

– Zakład Zieleni Jarosława Dłużniewskiego

– kwota: 37. 436,01 zł

 1. Realizacja programu „Zielony Zambrów” – 134.725 zł

– dotację na realizację zadań otrzymali w I naborze:

 • Zambrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa na kwotę 75.000 zł
 • Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu miasta na łączną kwotę 13. 725 zł
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadzieja na kwotę 46.026 z
 1. Realizacja programu „Zielony Ogród”

– dotację na realizację zadań otrzymali w I naborze:

 • Jutrzenka – 25.000 zł (ul. Ogrodowa)
 • Obrońców Zambrowa – 20.000 zł (ul. Białostocka)
 • Zatorze – 20.000 zł (ul. Wądołkowska)
 • Stokrotka – 20.000 zł (ul. Stokrotki)
 • Niezapominajka – 16.000 zł (ul. Wądołkowska)
 • Kościuszki – 20.000 zł (Al. Wojska Polskiego)
 • Pod Długoborzem – 25.000 zł (Al. Wojska Polskiego)

– w II naborze dotację otrzymał ogród działkowy Pod Długoborzem na kwotę 16.632 zł

 

DBAŁOŚĆ O MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

 1. Budowa pomnika Ofiar Katynia

– utwardzenie terenu przy kaplicy i przy pomniku–5.339 zł

– budowa pomnika Ofiar Katynia – 76.600 zł

– pomnik został odsłonięty i poświęcony dnia 22.04.2018r.

– inwestycję wykonała firma Andrzeja Bałazego

 1. Pogrzeb Kapitana Władysława Dąbrowskiego

– 11 maja 2018r. odbyło się pożegnanie oficera SGO „Narew” kpt. Władysława Dąbrowskiego, dowódcy                     I komp. ckm 71 pp oraz nieznanego żołnierza, poległych w 1939 roku w rejonie Zambrowa

 

REMONT BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ

– prace remontowo – budowlane przeprowadzają dwie firmy: Zakład Remontowo Budowlany Artur Łuniewski i Balik Budownictwo – Dariusz Balik

– całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 874 400 00 zł, w tym:

 • dofinansowanie 654.400, 00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • wkład własny 220.000, 00 zł

– obecnie trwa pierwszy etap tej inwestycji, w którym przeprowadzane są: roboty rozbiórkowe, wykonanie izolacji pionowej i drenażu wokół budynku, docieplenie dachu i ścian, tynki mozaikowe i montowanie opaski z płyt betonowych.

– w drugim etapie inwestycji rozpoczną się prace wykończeniowe, w tym malowanie ścian i sufitów, ułożenie gresu i nawierzchni bocznych schodów i tarasu,   a także instalację klimatyzacji.  Obiekt zostanie wyposażony również w nowy sprzęt komputerowy oraz meble.

– inwestycję prowadzi MOK

 

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE SPÓŁKI KOMUNALNE

 1. ZCiW Sp z o.o.

Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej

a) zakres projektu obejmuje:

– budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 2,4 MWat i mocy cieplnej 3,0 MWat  w oparciu o spalanie gazu ziemnego,

– budowę przyłącza cieplnego o długości ok. 550mb do Pływalni Miejskiej, która będzie odbiorcą ciepła z wysokosprawnej kogeneracji

– budowę linii kablowej o długości ok. 2 000 mb do zasilenia energią elektryczną odbiorców ZCiW, tj. SUW, studni głębinowych oraz Pływalni Miejskiej.

b) kwota – 400, 000 zł w tym:

– dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 3.137, 268 zł

– współfinansowanie z Programu Priorytetowego „5.8.2. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” na kwotę 5. 709, 000 zł

– środki ZCiW –  2.553, 732 zł

c) termin zakończenia prac do 31.12.2018r.

Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej

a) zakres projektu obejmuje:

– kocioł wodny o mocy 8 MW na biomasę (biomasę leśną) z instalacjami, urządzeniami współpracującymi, AKPiA oraz układem sterowania Ciepłowni

– system podawania paliwa z magazynem i sprzętem (w tym rębak i ładowarka kołowa)

– komin

– podłączenie źródła do sieci przesyłowej tj. miejskiej sieci ciepłowniczej

b) kwota – 14.200, 000 zł w tym:

– dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na kwotę 6. 057 600 zł

– współfinansowanie z Programu Priorytetowego „5.8.2. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki na kwotę 8. 142, 400 zł

c) termin zakończenia prac do 31.12.2020r.

2. PGK Sp. z o.o.

 • Modernizacja zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Czerwonym Borze – rozbudowa sortowni

– projekt realizowany jest w ramach PRO WP oś priorytetowa VI ochrona środowiska, działanie 6.1. – efektywny system gospodarowania odpadami.

– dzięki rozbudowie zakładu:

 • zmniejszy się ilość odpadów kierowanych na składowisko do 3000 ton rocznie, co oznacza redukcję do 9 % w stosunku do masy przyjętych odpadów (obecnie około 50%)
 • zwiększy się moc przerobowa zakładu w części mechanicznej z 27.000 ton/rok do 30.000 ton/rok a w części biologicznej z 13.800 ton/rok o 16.000 ton/rok

– dzięki zastosowaniu separatorów fotooptycznych w sortowni będzie można uzyskać i przekazać do recyklingu wymagane przepisami prawa 50% masy odpadów opakowaniowych.

– koszt inwestycji – 24.388, 021 zł

– planowany termin realizacji inwestycji 2 lata

 

 Zadania inwestycyjno-remontowe
ujęte w projekcie budżetu miasta na 2019 rok

 1. Budowa ulicy Spacerowej – 1 mln zł.
  • Zadanie 2-letnie
  • Rozpoczęcie w 2018 roku – 680 tys. zł
  • Zakres wykonywanych prac:
 • Ulica łącząca ulicę Ostrowską z ulicą Willową o szer. 6,5 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5 m wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową,
 • Ciąg pieszo-rowerowy od ul. Wodnej do ul. Ostrowskiej oraz przejście pod mostem,
 • Remont parkingu przy ulicy Ostrowskiej.
 1. Budowa drogi w zakresie 01 KD, 02 KD i 03 KD wraz
  z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową (pomiędzy ulicami Pileckiego i Sienkiewicza – 500 tys. zł.
 2. Utwardzenie terenu przy ulicy Łomżyńskiej i ulicy Wilsona – 150 tys. zł.
 3. Zakończenie adaptacji budynku po SP nr 5 na potrzeby utworzenia MP nr 5 i Żłobka Miejskiego – 500 tys. zł.
 4. Zakończenie programu modernizacji źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych – 262 600 zł.
 5. Budowa oświetlenia odcinka ulicy Białostockiej od ulicy Wiśniowej do granicy miasta – 325 tys. zł.
 6. Przebudowa oświetlenia dróg wewnętrznych między ulicą Magazynową a ul. Elektryczną na linie kablowe – 100 tys. zł.
 7. Przebudowa oświetlenia drogi wewnętrznej za budynkami Al. Wojska Polskiego 44-50 na linie kablowe – 100 tys. zł.
 8. Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Pileckiego, Sadowa i Białostocka – 100 tys. zł.
 9. Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Orzeszkowej, Prusa i Żeromskiego – 250 tys. zł.
 10. Przebudowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód deszczowych z budynku ul. Plac Sikorskiego 2 – 50 tys. zł.
 11. Zakup pieców konwekcyjno-parkowych do SP nr 5 i MP nr 5 – 100 tys. zł.
 12. Wykonanie dokumentacji technicznej pod przyszłe inwestycje:
  • Rewitalizacja terenu przy budynkach Al. Wojska Polskiego Nr 54 i 58 – 30 tys. zł,
  • Budowa Sali sportowej w wymiarach 40 x 20 m przy SP nr 3,
  • Wykonanie budowy drogi i sieci związanych z przygotowaniem terenów inwestycyjnych leżących przy ulicy Białostockiej,
  • Wykonanie termomodernizacji sali sportowej przy MP nr 5 wraz z zapleczem i urządzenie dwóch sal do wychowania przedszkolnego.

 

Zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

 1. Kadencja Rady i Burmistrza trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.
 2. Rada Miasta będzie rozpatrywała Raport o stanie gminy oraz podejmowała uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.
 3. W strukturach Rady, oprócz innych komisji, będzie ustawowo funkcjonowała Komisja skarg, wniosków
  i petycji.
 4. Obrady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
 6. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Karolina Ilczuk

Accessibility