Członkowie PCK po raz kolejny przeprowadzili zbiórkę odpadów w Zambrowie

Członkowie oraz wolontariusze Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zambrowie podjęli ponowną inicjatywę sprzątania naszego miasta. Dnia 12 czerwca 2019 r. odbyła się zbiórka odpadów, którą zostały objęte tereny w obrębie ulicy Spacerowej i wzdłuż torów kolejowych przy ulicy Magazynowej w Zambrowie. Oczyszczanie miasta zostało przeprowadzone po raz drugi. Urząd Miasta zapewnił dla uczestników rękawice i worki do przeprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Wśród zebranych śmieci przeważały opakowania po napojach: butelki oraz puszki. Po sprzątaniu był czas na krótki odpoczynek.

Członkowie i sympatycy PCK chętnie podejmują się przeprowadzania zbiórek odpadów. Tego typu działania prowadzą cyklicznie, swoim zasięgiem obejmują Zambrów i okoliczne miejscowości.

Sprzątanie miało na celu  promowanie postawy proekologicznej wśród lokalnej społeczności oraz poprawę estetyki terenu. Inicjatywa PCK jest  niezwykle cenna. Oby z każdym rokiem przybywało chętnych osób do bezinteresownego włączenia się w akcje oczyszczania miasta. Miejmy nadzieję, że tego typu działania na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń realizowanych w naszym mieście.

Tekst: Wioleta Klimowicz

Accessibility