I Ty możesz zostać mikołajem Filipka

Bardzo dziękujemy za nominowanie do challeng-u pracowników Urzędu Miasta Zambrów.

Jednym z kryteriów oceny człowieka jest to, ile robi dla innych ludzi, a w szczególności dla dzieci.

Dlatego z przyjemnością przystąpiliśmy do akcji „Zostań Mikołajem Filipka”.

Filipie – gorąco pozdrawiamy Ciebie i Twoich rodziców.  Nie jesteście sami.

Krąg ludzi dobrej woli, mających szlachetne serca, rozszerza się z dnia na dzień.

Do kolejnego challenge-u zapraszamy:
1. Radę Miasta Zambrów
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zambrowie
3. firmę MLEKPOL w Zambrowie

Filipku – jesteśmy z Tobą !!!!!!!!!

https://www.siepomaga.pl/filip-nowacki

montaż Marcin Maciejewski
Accessibility